[6/09/2556] ยินดีต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี[าน 1015]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=297
ัน : 
6/09/2556  08:11:57 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 [าน 1027]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=296
ัน : 
6/09/2556  08:08:51 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] 12 สิงหามหาราชินี[าน 1021]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นำคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกิจกรรมใส่บาตรในตอนเช้า 7.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 18.30 น. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=295
ัน : 
6/09/2556  07:42:22 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ชาวอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคมหาราชินี [าน 1463]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีคณะผุ้บริหาร และคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=294
ัน : 
6/09/2556  07:39:19 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[7/08/2556] กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมบริจาคโลหิต [าน 1061]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา “กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% โดยจัดให้มีกิจกรรมขบวณรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย ขับรณรงค์ในแหล่งชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และกิจกรรมบริจาคโลหิต อีกทั้งยังมีนิทรรศการณ์ให้ความรู้ต่าง ๆ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ในเวลา 07.00 -10.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=293
ัน : 
7/08/2556  10:03:57 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/08/2556] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนัก[าน 1040]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา” โดยมีวิทยาการผู้เชียวชาญในด้านการเขียนแผนธุรกิจมาให้ความรู้และคำแนะนำในการเขียนแผนให้กับนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องโสต ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=292
ัน : 
7/08/2556  09:55:02 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/07/2556] โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter” [าน 1078]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีฝึกอาชีพและมีรายได้เสริมโดย ได้ทำพิธีเปิดไปในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโดยมีการมอบเครื่องมือช่าง ฝึกอาชีพทำขนม และร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกซึ่งได้ก็รับความร่วมมือกับชาวบ้านเป็นอย่างดี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=291
ัน : 
29/07/2556  03:34:15 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/07/2556] กิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556” [าน 1091]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=289
ัน : 
19/07/2556  05:50:14 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/07/2556] “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่”[าน 1138]
 
 
 

ยด : 
นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในงาน “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่” โดยทางวิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวดหลายผลงานด้วยกันและได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนในระดับภาค ได้แก่ ผลงาน “โยเกริตย์ลูกสำรอง ระดับชั้น ปวส. และ แยมตะลิงปลิงระดับชั้น ปวช.” ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=288
ัน : 
19/07/2556  05:46:47 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/07/2556] วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [าน 1048]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=287
ัน : 
17/07/2556  03:57:06 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics