[17/06/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนแข่งกีฬา "หมากล้อม"[าน 1302]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาสุโขทัยไปแข่งในระดับภาคเหนือในประเภทกีฬา "หมากล้อม"
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=342
ัน : 
17/06/2557  10:19:30 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] โครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557 [าน 1274]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในโครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=341
ัน : 
16/06/2557  05:16:49 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2557[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
อาชีวสุโขทัย....อิ่มบุญ...อิ่มใจ..รับพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม..ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง.ประจำปีการศึกษา2557...เพื่อส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=340
ัน : 
16/06/2557  05:11:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] นักเรียนนักศึกษาทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร. ประจำปีการศึกษา 2557 [าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คุณครูจักรพงค์ กันขาว นำนักเรียนนักศึกษาทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=339
ัน : 
16/06/2557  05:10:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] อาชีวศึกษาสุโขทัยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย..[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=338
ัน : 
16/06/2557  05:07:57 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/05/2557] คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=337
ัน : 
29/05/2557  02:39:45 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/05/2557] โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557[าน 1309]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=336
ัน : 
15/05/2557  10:55:24 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/04/2557] คณะผู้บริหาร "อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย" รดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมือง[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหาร "อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย" รดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมือง ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=335
ัน : 
17/04/2557  09:16:35 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/04/2557] การสอบเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. ปวส.[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดให้มีการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. โดยจัดให้มีการสอบวัดแววความรู้ และสอบสัมภาษณ์โดยคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์แต่ละแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=334
ัน : 
1/04/2557  11:52:20 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[31/03/2557] วันข้าราชการพลเรือน[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมงาน นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมในงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=333
ัน : 
31/03/2557  10:59:56 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics