[7/12/2563] ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาวิจิตรศิลป ร่วมเปิดร้านกระถางแคนตัสรักษ์โลก[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำนักเรียนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาวิจิตรศิลป ร่วมเปิดร้านกระถางแคนตัสรักษ์โลก ซึ่งผลิตโดย น้องๆในสาขาวิชาวิจิตรศิลป ในงาน “Sukhothai art craft and Beyond” ตั้งแต่วันที่ 4-7 ธ.ค. นี้ ที่สวนน้ำเปรมสุข
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=924
ัน : 
7/12/2563  11:34:06 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/12/2563] พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่แผ่นดิน และปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
5 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่แผ่นดิน และปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดราชธานี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=923
ัน : 
7/12/2563  11:22:59 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/12/2563] พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
5 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=922
ัน : 
7/12/2563  11:21:15 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/12/2563] ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
5 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=921
ัน : 
7/12/2563  11:19:27 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/12/2563] คณะผู้บริหาร ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าสาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ คณะครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และนักเรี[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าสาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ คณะครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้สัมภาษณ์กับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการออกแบบ และตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับท่านอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน "มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10" Celebration of Silk "Thai Silk Road To the World 2020" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=920
ัน : 
7/12/2563  11:16:33 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/12/2563] งานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
2 ธ.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ดำเนินงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=919
ัน : 
7/12/2563  10:13:45 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/12/2563] ประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
1ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=918
ัน : 
2/12/2563  03:09:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔[าน 1286]
 
 
 

ยด : 
25 พ.ย.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=917
ัน : 
27/11/2563  08:50:13 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] วิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด และแข่งขันทักษะทางศิลปะ ในโครงการเพาะช[าน 1288]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด และแข่งขันทักษะทางศิลปะ ในโครงการเพาะช่างศิลปกรรม ประเภทองค์ประกอบศิลป์ และประเภทวาดเส้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ของเราได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในประเภทองค์ประกอบศิลป์ จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 80 คน และประเภทวาดเส้น เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 197 คน ณ วิทยาลัยเพาะช่างกรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=916
ัน : 
27/11/2563  08:47:42 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=915
ัน : 
27/11/2563  08:23:10 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics