[13/10/2562] 13ต.ค.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
13ต.ค.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=604
ัน : 
13/10/2562  09:30:59 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/09/2562] กีฬาสีภายในอาชีวสุโขทัยเกมส์ 2562[าน 1321]
 
 
 

ยด : 
กีฬาสีภายในอาชีวสุโขทัยเกมส์ 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=603
ัน : 
23/09/2562  09:57:54 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[21/09/2562] โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 39[าน 1323]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “ รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=602
ัน : 
21/09/2562  09:10:23 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสถานศึกษา[าน 1346]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสถานศึกษา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=601
ัน : 
18/09/2562  09:22:56 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ""[าน 1296]
 
 
 

ยด : 
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ""
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=600
ัน : 
18/09/2562  09:19:49 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาการบัญชี""[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาการบัญชี""
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=599
ัน : 
18/09/2562  09:16:32 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ ครั้งที[าน 1345]
 
 
 

ยด : 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (533) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=598
ัน : 
12/09/2562  09:49:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] "ระดับประเทศ"... วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
"ระดับประเทศ"... วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=597
ัน : 
12/09/2562  09:43:53 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[าน 1300]
 
 
 

ยด : 
12 ก.ย.62 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ตอบสนองนโยบายโดยดำเนิน โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=596
ัน : 
12/09/2562  04:55:42 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/09/2562] ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง"ละโว้เกมส์"[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
9 ก.ย.62 ผอ.เพทาย ซื่อสัจจพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งและคุณครูชาตรี จันธีระกุล ครูผู้ควบคุมคว้ารางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทกีฬาหมากล้อม หญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ละโว้เกมส์ ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่2-8 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=595
ัน : 
9/09/2562  11:50:38 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics