[8/12/2558] วันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ 8 ธ.ค.58 เวลา 8.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คุณครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ นำนักเรียน/นักศึกษา โชว์วาที ในหัวข้อ ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษรัฐ เนื่องในวันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลากลาง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=494
ัน : 
8/12/2558  06:06:55 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[8/12/2558] กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและประเทศมาเลเซียพร้อมผู้เข้าร่วมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน ไทย-มาเลเซีย จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=493
ัน : 
8/12/2558  06:02:26 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[8/12/2558] พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน[าน 1294]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย และจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน ( English Camp for Developing Language Skills to Asean ) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2558 The Power of Sukhothai Vocational College พร้อมร่วมกิจกรรมนันทนาการบรรยายกาสเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=492
ัน : 
8/12/2558  05:56:42 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[8/12/2558] ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2558[าน 1312]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา "๕ ธันวามหาราช" ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=491
ัน : 
8/12/2558  05:53:34 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[8/12/2558] ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหารพร้อมตัวแทนคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 12 พระองค์ ก่อนลอยปฐมฤกษ์ ที่สระตระพังตะกวน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=490
ัน : 
8/12/2558  05:47:39 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[14/11/2558] พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (14 .พ.ย.58) เวลา 9.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทันพ้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=489
ัน : 
14/11/2558  03:34:23 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[12/11/2558] โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (12.พ.ย.58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และปวส.2 ซึ่งดำเนินการโดย สาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับความอนุเคราะจาก คุณกรีฑา เมืองเงิน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สาขาสุโขทัย ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=488
ัน : 
12/11/2558  03:42:13 pm
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[19/10/2558] เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558[าน 1313]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (19.ต.ค.58) เวลา 8.00 น. นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน/นักศึกษาที่หน้าเสาธง ในวันแรกของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=487
ัน : 
19/10/2558  08:57:58 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/10/2558] งานเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารและข้าราชการครู ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา [าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (28 กย 58) เวลา 9.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ถวายผ้าป่ามหากุศลเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารและข้าราชการครู ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประกอบไปด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย.. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=486
ัน : 
5/10/2558  09:00:25 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[22/09/2558] กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้รักสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด..ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=485
ัน : 
22/09/2558  02:36:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics