[30/08/2564] การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์[าน 140]
 
 
 

ยด : 
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1087
ัน : 
30/08/2564  08:35:09 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/08/2564] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ[าน 324]
 
 
 

ยด : 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบก่และการเขียนแผนธุรกิจ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในครั้งนี้จัดรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet การอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจให้กับครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งนำแผนธุรกิจมาปรับใช้ได้จริงในการประกอบธุรกิจในอนาคตการจัดอบรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาวิตรี เพ็งยา จากธนาคารออมสิน เขตสุโขทัยมาเป็นวิทยากรและมีคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัยจำนวน 6 สถาบันเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 120 คน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1086
ัน : 
23/08/2564  11:23:18 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/08/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม[าน 425]
 
 
 

ยด : 
11 ส.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู แะเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1085
ัน : 
11/08/2564  05:25:29 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/08/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดให้มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ตามอาคารต่างๆ[าน 379]
 
 
 

ยด : 
9 ส.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดให้มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ตามอาคารต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1084
ัน : 
11/08/2564  05:18:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/08/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดให้มีการ SwabTest ให้กับคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 408]
 
 
 

ยด : 
10 ส.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดให้มีการ SwabTest ให้กับคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ผลการ Swab Test ออกมาปลอดภัยทุกคน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1083
ัน : 
11/08/2564  05:05:40 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/08/2564] เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติภายใต้รูปแบบของการสอนออนไลน์[าน 586]
 
 
 

ยด : 
4 ส.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติภายใต้รูปแบบของการสอนออนไลน์โดยการบูรณาการการสอนในรูปแบบของการมอบหมายใบงานให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยการดูแลกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดของครูผู้สอนผ่านสื่อ Online ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1082
ัน : 
8/08/2564  08:16:27 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/07/2564] ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์”[าน 1781]
 
 
 

ยด : 
27 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้ 1.ครูวิกานดา ละอองเดช และครูอุบล ไชยโย มอบข้าวสาร 1ถุง 2. ครูพิณรัตน์ สีตลวรางค์ มอบเงินจำนวน 500 บาท 3. ร้านส.วัสดุภัณฑ์มอบเงินจำนวน 1,500 บาท โดยเงินที่ได้พร้อมกับ อาหารและเครื่องดื่ม นำไปช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัยต่อไปคะ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1081
ัน : 
29/07/2564  08:45:59 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/07/2564] กิจกรรม "อาชีวะสุโขทัยร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"[าน 1565]
 
 
 

ยด : 
27 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม "อาชีวะสุโขทัยร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 09.30 น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1080
ัน : 
29/07/2564  08:43:47 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/07/2564] พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร[าน 1716]
 
 
 

ยด : 
26 ก.ค.64วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) เวลา 08.30 น ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1079
ัน : 
27/07/2564  04:31:10 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/07/2564] ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา[าน 1614]
 
 
 

ยด : 
23 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1078
ัน : 
27/07/2564  11:59:03 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics