[30/03/2564] โครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชาการบัญชีนักเรียนระดับชั้นปวช 3 และปวส 2[าน 30]
 
 
 

ยด : 
30 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นประธานในการจัดโครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชาการบัญชีนักเรียนระดับชั้นปวช 3 และปวส 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1032
ัน : 
30/03/2564  05:11:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/03/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจั[าน 31]
 
 
 

ยด : 
29 มี.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 และเข้ารับมอบทุนการศึกษา "กองทุนพระแม่ย่า" โดยท่านวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมและพิธี ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1031
ัน : 
30/03/2564  05:08:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น[าน 43]
 
 
 

ยด : 
26 มี.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานโครงการพิเศษฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จำนวน 84 คนโดยมีทั้งหมดด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรการประกอบอาหารไทย หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม หลักสูตรการแกะสลัก หลักสูตรการประดิษฐ์จากผ้าและหลักสูตรการวาดการ์ตูนล้อเลียน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1030
ัน : 
26/03/2564  04:01:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินง[าน 24]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1029
ัน : 
26/03/2564  03:59:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563[าน 24]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และงานทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน เพื่อทำความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1028
ัน : 
26/03/2564  03:56:39 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2564] สาขาวิชาวิจิตรศิลป คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยอันดับ2 การแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดั[าน 44]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยอันดับ2 การแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1027
ัน : 
22/03/2564  05:35:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2564] สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์[าน 48]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ครูผู้ควบคุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1026
ัน : 
22/03/2564  05:31:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดมารยาทไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนื[าน 45]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดมารยาทไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1025
ัน : 
22/03/2564  05:29:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภา[าน 49]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1024
ัน : 
19/03/2564  05:14:29 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็[าน 55]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(English Demonstration Contest) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1023
ัน : 
19/03/2564  05:12:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1000 : 100 หน : << อนับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics