[19/01/2563] 17 มกราคม 2563 ร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะในงานวันพ่อขุนรามคำแหงฯ[าน 199]
 
 
 

ยด : 
17 ม.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “44 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 737 ปี ลายสือไท” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=709
ัน : 
19/01/2563  09:06:24 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/01/2563] 17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช[าน 176]
 
 
 

ยด : 
17 ม.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “44 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 737 ปี ลายสือไท” ณ วัดตะพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=708
ัน : 
19/01/2563  08:58:07 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/01/2563] 16 ม.ค.63 กิจกรรมวันครู[าน 248]
 
 
 

ยด : 
16 ม.ค.63 กิจกรรมวันครู
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=707
ัน : 
17/01/2563  01:35:05 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/01/2563] 15 ม.ค. 63 วอศ.สุโขทัยออกแนะแนวศึกษาต่อรร.อุดมดรุณี[าน 186]
 
 
 

ยด : 
15 ม.ค. 63 วอศ.สุโขทัยออกแนะแนวศึกษาต่อรร.อุดมดรุณี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=706
ัน : 
15/01/2563  11:31:56 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/01/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอ[าน 116]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝีมือนักศึกษา โดยในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้สาธิตข้าวเกรียบปากหม้อ เนื่องในงาน“สมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”ในระหว่างวันที่11-13มกราคม 2563 ณ ลานหน้าพระมหาเจดีย์ยูเนสโก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=705
ัน : 
15/01/2563  11:24:39 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/01/2563] แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในการแข่งขันการประกอบอาหาร(ชุมชน -คริสต์) [าน 358]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าร่วมในการแข่งขันการประกอบอาหาร(ชุมชน -คริสต์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในวันที่12 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=704
ัน : 
13/01/2563  12:08:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/01/2563] 9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญ[าน 176]
 
 
 

ยด : 
9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จาก ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=703
ัน : 
9/01/2563  05:56:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/01/2563] 9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญ[าน 150]
 
 
 

ยด : 
9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=702
ัน : 
9/01/2563  05:54:59 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/01/2563] 9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญ[าน 138]
 
 
 

ยด : 
9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จาก ร้านน้ำหวานโฟโต้ พิษณุโลก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=701
ัน : 
9/01/2563  05:53:37 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/01/2563] 9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญ[าน 167]
 
 
 

ยด : 
9 ม.ค 63 ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จาก สำนักงานทนายความวิสูตร​ โตเกษม​ จังหวัดพิษณุโลก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=700
ัน : 
9/01/2563  05:52:11 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics