[19/09/2555] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยการใช้สื่อ การเรียนการสอน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=251
ัน : 
19/09/2555  03:20:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=250
ัน : 
19/09/2555  03:11:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=249
ัน : 
19/09/2555  03:04:38 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกรสื่อสารกับชาวต่างชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=248
ัน : 
19/09/2555  02:48:44 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=247
ัน : 
19/09/2555  01:40:26 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสุขทัย[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=246
ัน : 
19/09/2555  01:12:19 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=245
ัน : 
19/09/2555  12:49:22 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] รางวัลครูสอนดี[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ, ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ และครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจังหวัดสุโขทัย โดยนายก อบจ. สุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้มอบเกียรติบนัตรในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=244
ัน : 
19/09/2555  11:55:20 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[4/09/2555] ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค. [าน 1284]
 
 
 

ยด : 
ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค. ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=243
ัน : 
4/09/2555  10:50:53 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/09/2555] ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล [าน 1280]
 
 
 

ยด : 
ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล จากผลงานวิจัยฯ ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Thailand Research Expo 2012 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=241
ัน : 
3/09/2555  05:01:00 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics