[18/08/2552] ชมรมแนะแนว[อ่าน 1030]
 
 
 

รายละเอียด : 
ชมรมแนะแนวได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อเป็นการแนะนำอาชีพอย่างง่ายๆที่นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้จากตัวอย่างที่จัดไว้ไปใช้หลังจากจบการศึกษาได้โดยที่นำความรู้ที่ได้เรียนจากสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อการดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=36
วันที่ : 
18/08/2552  เวลา : 11:47:53 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์

[14/08/2552] ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี[อ่าน 998]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.  ประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระคุณแม่"  2. การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 3. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  4.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  5. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=35
วันที่ : 
14/08/2552  เวลา : 05:00:26 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[14/08/2552] ประมวลภาพกิจกรรมของสโมสรลีโอสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักศึกษาสโมสรลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานฉลองปีที่ 20 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี และฉลองปีที่ 15 สโมสรลีโอสุโขทัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=34
วันที่ : 
14/08/2552  เวลา : 04:20:56 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[13/08/2552] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค[อ่าน 983]
 
 
 

รายละเอียด : 

นายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข  นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดดอกไม้ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค โดยกรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค 9 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=33
วันที่ : 
13/08/2552  เวลา : 04:48:14 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[13/08/2552] รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2551[อ่าน 1005]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาววรรณา  พิมพ์แบบ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551  และนายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม นักศึกษาดีเด่น ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย  ประจำปี 2551
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=32
วันที่ : 
13/08/2552  เวลา : 04:18:01 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[11/08/2552] อบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.)[อ่าน 1049]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=31
วันที่ : 
11/08/2552  เวลา : 03:45:43 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์

[5/08/2552] กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552[อ่าน 1005]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาษาไทยภาษาชาติ เอกราชของชาติไทย รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและผู่ที่คิดค้นภาษาไทย คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์แรกของชาติไทยเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=30
วันที่ : 
5/08/2552  เวลา : 04:15:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/07/2552] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ[อ่าน 1331]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักศึกษาวิทยาลัยนำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นสบู่ล้างมือผสมเกสรบัวหลวง-น้ำผึ้งเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ภาคเหนือ ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=29
วันที่ : 
29/07/2552  เวลา : 08:59:33 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ"อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย"[อ่าน 1004]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 รายการรัฐสภาของเราสัยจร ปี 2552 จัดกิจกรรมโครงการ "อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=28
วันที่ : 
28/07/2552  เวลา : 01:28:10 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[28/07/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย[อ่าน 1005]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ณ  ศาลจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=27
วันที่ : 
28/07/2552  เวลา : 01:19:08 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87] หน้าถัดไป>>