[21/07/2558] พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 1009]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (15 ก.ค.58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ขอขอบคุณห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนุนสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=453
วันที่ : 
21/07/2558  เวลา : 09:02:14 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/07/2558] โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2558 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fit it center[อ่าน 970]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้กล่าวเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2558 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fit it center โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น อ่ำยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการโดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องใช้ภายในบ้านและตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชนให้กับประชาชนและปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านดอนสัก ในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุ ต.ไกรกลาง อ. กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=452
วันที่ : 
21/07/2558  เวลา : 09:00:39 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/07/2558] ตลาดปสาน...วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1035]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตลาดปสาน...วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=451
วันที่ : 
21/07/2558  เวลา : 08:58:26 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/07/2558] กิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่-ประชาคมอาเซียน (บ่าย)[อ่าน 983]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (8 ก.ค.58)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่¬ประชาคมอาเซียน โดยมี นายสุรพล วรินทร์เวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี คุณครูจันทมาศ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ได้รณรงค์ให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมแต่งกายในชุดชาติต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอาเชียน และมีการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติอีกทั้งยังมีการแสดง และการจัดนิทรรศการแต่ละกลุ่มประเทศ รวมไปถึงการการประกวด Miss Lady Boy 2015 บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=450
วันที่ : 
21/07/2558  เวลา : 08:56:03 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/07/2558] โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558[อ่าน 1039]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมอาเชียน 58 ในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแต่งกายในชุดอาเซียนของ ครูเจ้า หน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=449
วันที่ : 
9/07/2558  เวลา : 02:17:40 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/07/2558] โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2558[อ่าน 1057]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง มีประชาชน เข้าร่วมฝึกอาชีพระยะสั้นในสัปดาห์นี้จะเป็นเรียนในวิชาการทำดอกไม้จันทร์และใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานต์ เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดย วันที่ 4-5 ก.ค. 58 ที่ผ่านมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ......ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณทีมช่างจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงที่มาช่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานต์ เครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ ให้กับเราในครั้งนี้คะ...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=448
วันที่ : 
9/07/2558  เวลา : 02:14:17 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/07/2558] กิจกรรม “ทำบุญอุ่นใจ”[อ่าน 1047]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (3 กค.58) เวลา 8.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญอุ่นใจ”.....ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ วันศุกร์สัปดาห์แรกในทุกเดือน เพื่อส่งเสริม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามให้กับนักเรียนนักศึกษา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=447
วันที่ : 
9/07/2558  เวลา : 02:12:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญประจำปี 2558[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดพิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญประจำปี 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=446
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 05:45:50 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] “หยุด..คนโกงประเทศไทย”[อ่าน 1031]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุโขทัยได้อบรม เรื่องการให้คำแนะนำในการร้องเรียนเพื่อ “หยุด..คนโกงประเทศไทย” ให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=445
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 05:39:23 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] วันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี[อ่าน 999]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน กับกองลูกเสือโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=444
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 11:54:39 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>