[7/04/2564] ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563[าน 2123]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1035
ัน : 
7/04/2564  03:24:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/03/2564] โครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักเรียนระดับชั้นปวส 2[าน 1331]
 
 
 

ยด : 
30 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนานวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการจัดโครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักเรียนระดับชั้นปวส 2 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1034
ัน : 
30/03/2564  05:17:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/03/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย[าน 1369]
 
 
 

ยด : 
30 มี.ค.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนส่วนการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1033
ัน : 
30/03/2564  05:15:08 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/03/2564] โครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชาการบัญชีนักเรียนระดับชั้นปวช 3 และปวส 2[าน 1309]
 
 
 

ยด : 
30 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นประธานในการจัดโครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชาการบัญชีนักเรียนระดับชั้นปวช 3 และปวส 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1032
ัน : 
30/03/2564  05:11:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/03/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจั[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
29 มี.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 และเข้ารับมอบทุนการศึกษา "กองทุนพระแม่ย่า" โดยท่านวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมและพิธี ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1031
ัน : 
30/03/2564  05:08:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
26 มี.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานโครงการพิเศษฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จำนวน 84 คนโดยมีทั้งหมดด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรการประกอบอาหารไทย หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม หลักสูตรการแกะสลัก หลักสูตรการประดิษฐ์จากผ้าและหลักสูตรการวาดการ์ตูนล้อเลียน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1030
ัน : 
26/03/2564  04:01:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินง[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1029
ัน : 
26/03/2564  03:59:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/03/2564] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563[าน 1293]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และงานทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน เพื่อทำความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1028
ัน : 
26/03/2564  03:56:39 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2564] สาขาวิชาวิจิตรศิลป คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยอันดับ2 การแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดั[าน 2302]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยอันดับ2 การแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1027
ัน : 
22/03/2564  05:35:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2564] สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์[าน 1949]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ครูผู้ควบคุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1026
ัน : 
22/03/2564  05:31:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics