[9/02/2564] การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564[าน 42]
 
 
 

ยด : 
6ก พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=990
ัน : 
9/02/2564  10:52:51 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/02/2564] ออกแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม[าน 51]
 
 
 

ยด : 
4 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู และนักเรียน/นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=989
ัน : 
5/02/2564  01:45:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/02/2564] อกแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม[าน 40]
 
 
 

ยด : 
4 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และนักเรียน/นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้การต้อนรับในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=988
ัน : 
5/02/2564  01:24:35 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัดโซกม่วง[าน 48]
 
 
 

ยด : 
2 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนวัดโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=987
ัน : 
2/02/2564  06:09:15 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกั[าน 36]
 
 
 

ยด : 
1 ก.พ. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี คงเจริญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=986
ัน : 
2/02/2564  05:33:11 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัดหางตลาด[าน 35]
 
 
 

ยด : 
1 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนวัดหางตลาด อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=985
ัน : 
2/02/2564  05:30:08 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง[าน 31]
 
 
 

ยด : 
1 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=984
ัน : 
2/02/2564  05:26:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษายามเ[าน 29]
 
 
 

ยด : 
ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษายามเช้า ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องต่างๆ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=983
ัน : 
2/02/2564  05:22:43 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคดวงตากับสภากาชาดไทย[าน 31]
 
 
 

ยด : 
29 ม.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคดวงตากับสภากาชาดไทย และในครั้งนี้ ได้ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=982
ัน : 
2/02/2564  05:20:58 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/01/2564] แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)[าน 47]
 
 
 

ยด : 
28 ม.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=981
ัน : 
29/01/2564  05:07:32 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics