[25/12/2562] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมจับฉลากให้กับคุ[อ่าน 121]
 
 
 

รายละเอียด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมจับฉลากให้กับคุณครูและน้องๆนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมอวยพรน้อง ๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม สนุกสนาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=694
วันที่ : 
25/12/2562  เวลา : 03:31:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2562] ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งตัวแทนอาชีวภาคเหนือ[อ่าน 102]
 
 
 

รายละเอียด : 
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งตัวแทนอาชีวภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=693
วันที่ : 
25/12/2562  เวลา : 03:27:16 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2562] วอศ.สทจัดกิจกรรม “วันคริสต์มาส”[อ่าน 126]
 
 
 

รายละเอียด : 
วอศ.สทจัดกิจกรรม “วันคริสต์มาส”
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=692
วันที่ : 
25/12/2562  เวลา : 03:15:06 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร[อ่าน 89]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยพระสหาย และผู้ติดตาม ณ ร้านค้างคาวกินเส้น ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ "กำลังใจสู่เมืองพ่อขุน" ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=691
วันที่ : 
25/12/2562  เวลา : 03:06:47 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดทำพระกระยาหารว่าง ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ[อ่าน 74]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดทำพระกระยาหารว่าง ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยพระสหาย และผู้ติดตาม ณ เรือนรับรอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ "กำลังใจสู่เมืองพ่อขุน" ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒... ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=690
วันที่ : 
25/12/2562  เวลา : 02:56:25 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/12/2562] ทักษะการจัดการโลจิส์ติกส์และซัพพลายเชน[อ่าน 137]
 
 
 

รายละเอียด : 
ทักษะการจัดการโลจิส์ติกส์และซัพพลายเชน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=689
วันที่ : 
23/12/2562  เวลา : 11:50:00 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/12/2562] องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 246]
 
 
 

รายละเอียด : 
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=688
วันที่ : 
23/12/2562  เวลา : 11:39:11 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/12/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์[อ่าน 270]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทที่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์ ในชื่อผลงานใบลานตระกานตา จากแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่31ประจำปี 2562-2563 ณวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=687
วันที่ : 
23/12/2562  เวลา : 11:38:05 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/12/2562] ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลา[อ่าน 102]
 
 
 

รายละเอียด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=686
วันที่ : 
23/12/2562  เวลา : 11:34:31 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/12/2562] ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล[อ่าน 160]
 
 
 

รายละเอียด : 
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=685
วันที่ : 
19/12/2562  เวลา : 09:51:13 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>