[31/03/2557] พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2556[าน 1276]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=332
ัน : 
31/03/2557  10:57:17 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[20/03/2557] งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 6[าน 1275]
 
 
 

ยด : 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=331
ัน : 
20/03/2557  04:00:38 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] ร่วมเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี 2557[าน 1292]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายสุรพล วรินทร์เวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูบุคลาการ นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสักการระพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=330
ัน : 
28/02/2557  02:01:35 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] เลือกตั้ง กคส. สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา[าน 1272]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=329
ัน : 
28/02/2557  02:00:00 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] แนะแนวการศึกษา "โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม"[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมในการงาน "เปิดโลกวิชาการ"ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยทางวิทยาลัยได้จัดบู๊ชแนะนำการศึกษาต่อและแผนกวิชาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และได้ให้นักเรียนที่มีความสนใจสามารถลงชื่อสมัครเรียนได้ทันที ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=328
ัน : 
28/02/2557  01:58:37 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=327
ัน : 
28/02/2557  01:53:39 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ (Open House) ประจำปี 2556[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ (Open House) ประจำปี 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=326
ัน : 
28/02/2557  01:50:31 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=325
ัน : 
28/02/2557  01:47:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=324
ัน : 
28/02/2557  01:47:41 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมรอบรู้เรื่องกฏหมาย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมรอบรู้เรื่องกฏหมาย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=323
ัน : 
28/02/2557  01:46:07 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics