[27/11/2557] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำป[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=403
ัน : 
27/11/2557  02:18:34 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/11/2557] พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 [าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=402
ัน : 
27/11/2557  02:16:41 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร้องเพลงไทยลูก สติง และแดน[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร้องเพลงไทยลูก สติง และแดนเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=401
ัน : 
21/11/2557  03:16:17 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การเลขานุการ[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=400
ัน : 
21/11/2557  03:15:45 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การบัญชี[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=399
ัน : 
21/11/2557  03:15:17 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย คอมพิวเตอร์ [าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=398
ัน : 
21/11/2557  03:14:47 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การตลาด ประจำปีการศึกษา 2557[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การตลาด ประจำปีการศึกษา 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=397
ัน : 
21/11/2557  03:14:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับการประเมินมาตรฐานดีเด่น..องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย..วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557..
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=396
ัน : 
21/11/2557  03:09:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/11/2557] น.ส.สุพัตรา บุญชุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [าน 1276]
 
 
 

ยด : 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับชั้นปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2556  โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  30  กันยายน  2557 ณ วังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=395
ัน : 
18/11/2557  10:40:30 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/11/2557] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทันพ้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุ...ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้นับเป็นปีที่ ๕๙ แล้ว ที่ประเทศไทยมีฝนหลวง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018210248204852.1073742013.671140306245183&type=1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=394
ัน : 
17/11/2557  10:08:17 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics