[5/07/2556] โครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน"[อ่าน 1027]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกลุ่มวิสามัญ ได้จัดโครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยคุณครูเจ้าของภาษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานสนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=284
วันที่ : 
5/07/2556  เวลา : 04:52:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2556] นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี[อ่าน 996]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=283
วันที่ : 
1/07/2556  เวลา : 03:28:04 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2556] “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖[อ่าน 989]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย..หมวดวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ และประกวดขวัญใจสุนทรภู่.......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=282
วันที่ : 
1/07/2556  เวลา : 03:19:03 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2556] เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” [อ่าน 988]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนเยาวชนได้รับรู้เข้าใจถึงปัญหา และพิษภัยยาเสพติด ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=281
วันที่ : 
1/07/2556  เวลา : 03:12:32 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/06/2556] ประมวลภาพ กิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา ๒๕๕๖[อ่าน 989]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นพิธีการเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=280
วันที่ : 
24/06/2556  เวลา : 11:15:52 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/03/2556] พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 1059]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=279
วันที่ : 
19/03/2556  เวลา : 11:46:20 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/03/2556] โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 [อ่าน 991]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 ณ ค่ายลูกสือ รามคำแหง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=278
วันที่ : 
19/03/2556  เวลา : 11:41:22 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/02/2556] ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษา[อ่าน 990]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษ (สมศ.) ระหว่่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=277
วันที่ : 
27/02/2556  เวลา : 11:23:08 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/02/2556] ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี[อ่าน 1010]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=276
วันที่ : 
21/02/2556  เวลา : 04:51:54 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ[อ่าน 999]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ณ ห้องภาษาไทย 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=275
วันที่ : 
21/02/2556  เวลา : 04:49:33 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 876 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>