[22/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดมารยาทไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนื[าน 1847]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดมารยาทไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1025
ัน : 
22/03/2564  05:29:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภา[าน 2040]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1024
ัน : 
19/03/2564  05:14:29 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็[าน 2258]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(English Demonstration Contest) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1023
ัน : 
19/03/2564  05:12:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันนทา แก้วเพนียง และครูธัญสินี เป็นสุข ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษา[าน 2049]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันนทา แก้วเพนียง และครูธัญสินี เป็นสุข ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1022
ัน : 
19/03/2564  05:10:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชนน เณรพัด และ ครูสุธาสินี แกมนิล ในการแข่งขันทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน ค[าน 1479]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชนน เณรพัด และ ครูสุธาสินี แกมนิล ในการแข่งขันทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1021
ัน : 
19/03/2564  05:09:27 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ[าน 1438]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1020
ัน : 
19/03/2564  05:04:31 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชากา[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1019
ัน : 
19/03/2564  05:02:46 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/03/2564] สาขาวิชาคหกรรม ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ[าน 1468]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคหกรรม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย .ในทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1018
ัน : 
19/03/2564  04:59:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ชิชญา ไทยแสน และครู น.ส. ธนัญญา กันทะสุข ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ทั[าน 1495]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ชิชญา ไทยแสน และครู น.ส. ธนัญญา กันทะสุข ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะพื้นฐานสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1017
ัน : 
18/03/2564  05:17:46 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภ[าน 1482]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1016
ัน : 
18/03/2564  05:15:58 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics