[27/01/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจสอบสนามสอบ V-NET[าน 1308]
 
 
 

ยด : 
25 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้าสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=724
ัน : 
27/01/2563  09:03:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารครูู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา และครูผุ้ควบคุม ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย และรางวัลการแข่งขันการประกอบอาหาร(ชุมชน -คริสต์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในวันที่12 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=723
ัน : 
27/01/2563  08:54:08 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] โครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษาระดับชาติ 2562[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=722
ัน : 
27/01/2563  08:49:47 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] โครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษาระดับชาติ 2562[าน 1322]
 
 
 

ยด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=721
ัน : 
27/01/2563  08:49:24 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนม.3 ,ม.6ร.ร.สวรรคเทศบาลโลกประชาสรรค์[าน 1327]
 
 
 

ยด : 
23 ธค 63 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยงานแนะแนวฯคณะครูในแผนกวิชาต่างๆเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับม.3 และม.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ น้องๆนักเรียนให้ความสนใจแนะสมัครเรียนกันเป็นจำนวนมาก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=720
ัน : 
23/01/2563  09:59:58 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] พบปะพูดคุย และติดตามผลการเรียนการสอน[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุย และติดตามผลการเรียนการสอน นักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=719
ัน : 
23/01/2563  09:51:57 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบวีเนตประจำปีการศึกษา 2563[าน 1287]
 
 
 

ยด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบวีเนตประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=718
ัน : 
23/01/2563  09:49:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] 22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายณร[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมคณะ ณ สนามบินสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=717
ัน : 
22/01/2563  09:30:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] "อีกหนึ่งหลักสูตรในการศึกษาของแผนกวิชาการตลาด"[าน 1286]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด วอศ.สุโขทัย ได้ออกสำรวจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พร้อมเก็บข้อมูลตามหลักทฤษฎี POMES เพื่อบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ตามหลักสูตร Design Thinking Immersion and Entrepreneurship for Innovation ของสถาบัน ITE Singapore
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=716
ัน : 
22/01/2563  09:27:58 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] 22 ม.ค.63 นักศึกษาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
22 ม.ค.63 นักศึกษาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยการบินเฉินตู (Chengdu Aeronautic Polytechnic) และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างสี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=715
ัน : 
22/01/2563  09:24:46 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics