[27/11/2557] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำป[อ่าน 991]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=403
วันที่ : 
27/11/2557  เวลา : 02:18:34 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/11/2557] พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 [อ่าน 1038]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=402
วันที่ : 
27/11/2557  เวลา : 02:16:41 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร้องเพลงไทยลูก สติง และแดน[อ่าน 1005]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร้องเพลงไทยลูก สติง และแดนเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=401
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:16:17 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การเลขานุการ[อ่าน 1068]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=400
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:15:45 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การบัญชี[อ่าน 1020]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=399
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:15:17 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย คอมพิวเตอร์ [อ่าน 997]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=398
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:14:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การตลาด ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 979]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย การตลาด ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=397
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:14:04 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท[อ่าน 983]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับการประเมินมาตรฐานดีเด่น..องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย..วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557..
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=396
วันที่ : 
21/11/2557  เวลา : 03:09:42 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/11/2557] น.ส.สุพัตรา บุญชุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [อ่าน 1022]
 
 
 

รายละเอียด : 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับชั้นปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2556  โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  30  กันยายน  2557 ณ วังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=395
วันที่ : 
18/11/2557  เวลา : 10:40:30 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/11/2557] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง[อ่าน 1030]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทันพ้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุ...ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้นับเป็นปีที่ ๕๙ แล้ว ที่ประเทศไทยมีฝนหลวง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018210248204852.1073742013.671140306245183&type=1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=394
วันที่ : 
17/11/2557  เวลา : 10:08:17 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>