[3/11/2557] นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เยี่ยมชมการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ [าน 1283]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการการประกวดกระทงเล็ก  กระทงใหญ่ โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี 2557 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายวีระ. โรจน์พจนรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการเยี่ยมชมในส่วนของการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประจำปี 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=393
ัน : 
3/11/2557  02:59:20 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/10/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่[าน 1299]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปิติ แก้วสลับสี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=392
ัน : 
29/10/2557  03:46:35 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗[าน 1279]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002259333133277.1073742008.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=391
ัน : 
24/10/2557  08:27:43 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] ร่วมสักการบูชา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา[าน 1279]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหารพร้อมด้วคณะครูเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสักการพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ที่มาประดิษฐานอยู่บริเวณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและได้ร่วมกิจกรรมธรรมสนทนาโดยอาจารย์แม่ชีจากสถานธรรม "เสถียรธรรมสถาน"

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1001649116527632.1073742007.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=390
ัน : 
24/10/2557  08:25:11 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] ประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก ประจำปี 2557 ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=389
ัน : 
24/10/2557  08:23:20 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/10/2557] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2560 และ โครงการอบรมเพิ่มศัก[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2560 และ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก รอบสี่ ให้กับครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทุกท่าน ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984818121544065.1073742004.671140306245183&type=1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=388
ัน : 
1/10/2557  08:40:23 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/10/2557] การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ช่วยสงเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้รักสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด.. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979385238754020.1073742003.671140306245183&type=1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=387
ัน : 
1/10/2557  08:39:09 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในอนุกรรมกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในอนุกรรมกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2557 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973153636043847.1073742002.671140306245183&type=1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=386
ัน : 
12/09/2557  03:35:02 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] ประเมินการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2557[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ประเมินการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=385
ัน : 
12/09/2557  03:33:41 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยมในกับโรงเรียนปากพระและโรงเรียนบ้างวังสวรรค์[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานโครงการพิเศษ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น/แกนมัธยมในกับโรงเรียนปากพระและโรงเรียนบ้างวังสวรรค์ จำนวน 33 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านปากพระ ในวันที่ 10 กันยายน 2557
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=384
ัน : 
12/09/2557  03:27:30 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics