[12/04/2555] ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ และงาน Good bey Senior [าน 1170]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศและงาน Good bey Senior ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในช่วงเช้าและบ่ายเป็นการปัจฉิมนิเทศ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นในช่วงเย็นนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู เข้าร่วมงาน Good bey Senior โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานเปิดงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=214
ัน : 
12/04/2555  12:33:34 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[12/04/2555] การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกคหกรรม[าน 1049]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรม จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ คุณบุปผา บุญศรีผ่อง (ครูอิ๋ว) เจ้าของร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว และครูสุภัคณา คงพิรอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=213
ัน : 
12/04/2555  12:27:39 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[12/04/2555] โครงการอบรมงานสารบรรณ แผนกวิชาการเลขานุการ[าน 1047]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณ ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=212
ัน : 
12/04/2555  12:10:40 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[12/04/2555] ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554[าน 1034]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในการเปิดงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=211
ัน : 
12/04/2555  12:05:44 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[1/03/2555] โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[าน 1049]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ จัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญนางมาลัย ทวิชาชาติ ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลยางซ้าย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการหมักไวน์จากผลไม้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=210
ัน : 
1/03/2555  11:29:00 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[1/03/2555] การจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์[าน 1033]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคาร 3 โดยมีผลงานที่นำมาแสดงทั้งหมด 16 โครงงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=209
ัน : 
1/03/2555  11:20:38 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[22/02/2555] ร่วมงานมหกรรม 108 อาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย[าน 1146]
 
 
 

ยด : 
คณะครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพในงานมหกรรม 108 อาชีพ ให้กับครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=208
ัน : 
22/02/2555  07:10:09 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[22/02/2555] ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555 [าน 1050]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=207
ัน : 
22/02/2555  06:49:22 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[22/02/2555] ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใ[าน 1055]
 
 
 

ยด : 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=206
ัน : 
22/02/2555  05:27:24 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[20/01/2555] สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕[าน 1176]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2555 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=205
ัน : 
20/01/2555  04:39:37 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics