[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต[อ่าน 1035]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=51
วันที่ : 
26/11/2552  เวลา : 04:52:15 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช [อ่าน 1069]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาลีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=50
วันที่ : 
26/11/2552  เวลา : 04:38:23 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[18/11/2552] โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน[อ่าน 1053]
 
 
 

รายละเอียด : 
ท่านสส.วิรัตน์  วิริยะพงษ์  เป็นประธานมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ  รุ่นที่ 7  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=49
วันที่ : 
18/11/2552  เวลา : 01:58:16 pm
ผู้ประกาศ :  
ศิริพร แซ่เล้า

[17/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ[อ่าน 1051]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันไลออนส์สากลบริการ  และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาชีวะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2552 ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=48
วันที่ : 
17/11/2552  เวลา : 08:26:56 am
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[6/10/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552[อ่าน 1055]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 วันที่ 5 ตุลาคม 2552  ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=47
วันที่ : 
6/10/2552  เวลา : 02:52:42 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[2/10/2552] การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา 2552 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552[อ่าน 1070]
 
 
 

รายละเอียด : 
ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ยาฉาย หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 และนายไพโรจน์ เพชรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้มาติดตามการดำรงสภาพสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัย ฯ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 09.00-11.00 น.ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักษึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=46
วันที่ : 
2/10/2552  เวลา : 11:51:52 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/09/2552] ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่[อ่าน 1042]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก  พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  ประจำปี  2552  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552  ในวันที่  16  กันยายน  2552  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=45
วันที่ : 
16/09/2552  เวลา : 02:00:52 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[10/09/2552] ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9[อ่าน 1076]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=44
วันที่ : 
10/09/2552  เวลา : 02:49:43 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[10/09/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส[อ่าน 1079]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี่ จังหวัดปทุมธานี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=43
วันที่ : 
10/09/2552  เวลา : 02:31:33 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[6/09/2552] โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน[อ่าน 1013]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2552 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=42
วันที่ : 
6/09/2552  เวลา : 08:59:01 am
ผู้ประกาศ :  
ศิริพร แซ่เล้า

มีจำนวนทั้งหมด 876 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87] หน้าถัดไป>>