[26/10/2555] เผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [าน 1277]
 
 
 

ยด : 
การศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม โดย นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=261
ัน : 
26/10/2555  03:21:52 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[22/10/2555] กิจกรรมวันปิยมหาราช[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=260
ัน : 
22/10/2555  03:55:05 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/10/2555] สมาชิกวุฒิสภา ตรวจโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศฯ[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
นางสุอำภา คชไกร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย เดินทางมาตรวจและดูรายละเอียดผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาล เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรับผิดชอบโดย ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมี ผอ. สมเดช พุ่มชา และฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=259
ัน : 
17/10/2555  09:46:37 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/10/2555] งานมุทิตาจิต[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิต ผอ. สมเดช พุ่มชา,ครูโสภา เรืองหิรัญ และครูมนูญ สุขศรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา-สุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต กับผู้อำนวยการ และครูทั้งสองท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นจำนวนมาก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=258
ัน : 
17/10/2555  09:43:00 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/10/2555] งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2555 [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่จะเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายพิธีการ โดยมีหน้าที่จัดเวที ดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานดังกล่าว
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=257
ัน : 
17/10/2555  09:26:26 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[26/09/2555] นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานสุขใจ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=256
ัน : 
26/09/2555  03:27:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[26/09/2555] ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=255
ัน : 
26/09/2555  03:15:50 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] โครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีพิธีปิดโครงการเมื่่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ อาคารท่องเที่ยว โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=254
ัน : 
24/09/2555  06:43:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=253
ัน : 
24/09/2555  03:28:49 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการขับขี่ปลอดภัย[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวิทยากรจากโชคชัยมอเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน ของการเข้าอบรมในโครงการนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=252
ัน : 
19/09/2555  03:28:45 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics