[13/08/2552] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค[าน 1308]
 
 
 

ยด : 

นายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข  นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดดอกไม้ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค โดยกรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค 9 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=33
ัน : 
13/08/2552  04:48:14 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[13/08/2552] รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2551[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
นางสาววรรณา  พิมพ์แบบ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551  และนายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม นักศึกษาดีเด่น ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย  ประจำปี 2551
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=32
ัน : 
13/08/2552  04:18:01 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[11/08/2552] อบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.)[าน 1301]
 
 
 

ยด : 
โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=31
ัน : 
11/08/2552  03:45:43 pm
ะก :  
เว็บมาสเตอร์

[5/08/2552] กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
ภาษาไทยภาษาชาติ เอกราชของชาติไทย รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและผู่ที่คิดค้นภาษาไทย คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์แรกของชาติไทยเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=30
ัน : 
5/08/2552  04:15:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/07/2552] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ[าน 1329]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาวิทยาลัยนำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นสบู่ล้างมือผสมเกสรบัวหลวง-น้ำผึ้งเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ภาคเหนือ ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=29
ัน : 
29/07/2552  08:59:33 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ"อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย"[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 รายการรัฐสภาของเราสัยจร ปี 2552 จัดกิจกรรมโครงการ "อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=28
ัน : 
28/07/2552  01:28:10 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[28/07/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย[าน 1272]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ณ  ศาลจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=27
ัน : 
28/07/2552  01:19:08 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[28/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2552[าน 1311]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2552
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=26
ัน : 
28/07/2552  01:14:23 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[15/07/2552] โครงการศึกษาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
ระหว่าง วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง Home Theater วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=24
ัน : 
15/07/2552  01:30:52 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[14/07/2552] English Camp 2009 (Hello ! Tourists)[าน 1323]
 
 
 

ยด : 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม English Camp 2009 (Hello ! Tourists) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 150 คน พัฒนาทักษะทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=23
ัน : 
14/07/2552  01:42:49 pm
ะก :  
เว็บมาสเตอร์

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics