[17/06/2557] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมแลกะการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา[อ่าน 108]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมแลกะการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย ฯ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมรับประชุมในครั้งนี้ ในวันที 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=345
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:26:15 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] วันไหว้ครูประจำปี 2557[อ่าน 147]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=344
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:24:35 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] ขบวญอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[อ่าน 134]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ร่วมในริ้วขบวญอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่ออัญเชิญไปฉลองสมโภชที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่ ๑๒ มิถุนายนที่ ผ่านมา จัดสร้างขึ้น เพื่อนำไปประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๖ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทั่วไปได้สักการะและชื่นชมบารมี พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยหลังจัดสร้างเสร็จ ได้มีการอัญเชิญไปฉลองสมโภชในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อุทัยธานี,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,ตาก,สุโขทัย,เพชรบูรณ์,พิจิตร,อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนแต่ละจังหวัดประกอบพิธีถวายราชสักการะ เมื่ออัญเชิญครบทั้ง ๙ จังหวัดแล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างถาวรไว้ที่หน้าตำรวจภูธรภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=343
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:22:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนแข่งกีฬา "หมากล้อม"[อ่าน 93]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาสุโขทัยไปแข่งในระดับภาคเหนือในประเภทกีฬา "หมากล้อม"
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=342
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:19:30 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] โครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557 [อ่าน 36]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในโครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=341
วันที่ : 
16/06/2557  เวลา : 05:16:49 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 42]
 
 
 

รายละเอียด : 
อาชีวสุโขทัย....อิ่มบุญ...อิ่มใจ..รับพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม..ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง.ประจำปีการศึกษา2557...เพื่อส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=340
วันที่ : 
16/06/2557  เวลา : 05:11:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] นักเรียนนักศึกษาทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร. ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 37]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คุณครูจักรพงค์ กันขาว นำนักเรียนนักศึกษาทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=339
วันที่ : 
16/06/2557  เวลา : 05:10:04 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/06/2557] อาชีวศึกษาสุโขทัยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย..[อ่าน 301]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=338
วันที่ : 
16/06/2557  เวลา : 05:07:57 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/05/2557] คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย[อ่าน 104]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=337
วันที่ : 
29/05/2557  เวลา : 02:39:45 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/05/2557] โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557[อ่าน 193]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=336
วันที่ : 
15/05/2557  เวลา : 10:55:24 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 346 รวมทั้งหมด : 35 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] หน้าถัดไป>>