[5/06/2558] ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดทำการเรียนการสอนประจำปี 2558[อ่าน 140]
 
 
 

รายละเอียด : 
เช้านี้ 5 มิย.58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดยคณะผู้บริหารครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดทำการเรียนการสอนประจำปี 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=435
วันที่ : 
5/06/2558  เวลา : 02:21:11 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/05/2558] โครงการแม็คโครและนักเรียนนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย”[อ่าน 289]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาด นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ใน โครงการแม็คโครและนักเรียนนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ร่วมในงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าปลีก กับสาขาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการร้านค้าปลีก ตามแนวนโยบายของโครงการ เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทยสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=434
วันที่ : 
29/05/2558  เวลา : 01:49:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/05/2558] ยินดีต้อนรับ Mr. Zhao Binxu คุณครูสอนภาษาจีน[อ่าน 340]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (27 พ.ค. 58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วม ต้อนรับ Mr. Zhao Binxu คุณครูสอนภาษาจีนคนใหม่ สู่รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=433
วันที่ : 
27/05/2558  เวลา : 10:08:09 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/05/2558] รับรางวัล VEC-Smartbiz Teacher of The Year 2015 รางวัลดีเด่นอันดับ 2[อ่าน 528]
 
 
 

รายละเอียด : 
" นวัตกรรมกับการสร้างมาตรฐานการศึกษาบัญชี ระดับอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ " ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=432
วันที่ : 
25/05/2558  เวลา : 02:07:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/05/2558] ร่วมใจ บริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยและสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย[อ่าน 138]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 21พ.ค.58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและขอบคุณบุคคลภายนอก..ได้ร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยและสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=431
วันที่ : 
21/05/2558  เวลา : 04:00:38 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/05/2558] ลงทะเบียนเรียน พร้อมตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา [อ่าน 300]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยคุณครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี ร่วมกันตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา ก่อนลงทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2558 เพื่อความเป็นระเบียบร้อยก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=430
วันที่ : 
12/05/2558  เวลา : 03:38:15 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/04/2558] โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา[อ่าน 524]
 
 
 

รายละเอียด : 
สร้างพลังขับเคลื่อน "ปีแห่งการสร้างมูลค่า" ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ วันที่ 22-24 เมษายน 2558 ณ โรงแรม ริเวอร์ จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=429
วันที่ : 
27/04/2558  เวลา : 09:36:49 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/04/2558] รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 452]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=428
วันที่ : 
9/04/2558  เวลา : 09:44:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/04/2558] ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ิ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ[อ่าน 487]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายสุรพล วรินทร์เวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ิ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=427
วันที่ : 
3/04/2558  เวลา : 03:59:02 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[2/04/2558] งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ[อ่าน 277]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยตัวแทนคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสงฆ์ช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=426
วันที่ : 
2/04/2558  เวลา : 01:19:22 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 435 รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] หน้าถัดไป>>