[9/07/2558] โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2558[อ่าน 585]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี พ.ศ.2558 ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง มีประชาชน เข้าร่วมฝึกอาชีพระยะสั้นในสัปดาห์นี้จะเป็นเรียนในวิชาการทำดอกไม้จันทร์และใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานต์ เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดย วันที่ 4-5 ก.ค. 58 ที่ผ่านมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ......ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณทีมช่างจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงที่มาช่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานต์ เครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ ให้กับเราในครั้งนี้คะ...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=448
วันที่ : 
9/07/2558  เวลา : 02:14:17 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/07/2558] กิจกรรม “ทำบุญอุ่นใจ”[อ่าน 188]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (3 กค.58) เวลา 8.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญอุ่นใจ”.....ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ วันศุกร์สัปดาห์แรกในทุกเดือน เพื่อส่งเสริม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามให้กับนักเรียนนักศึกษา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=447
วันที่ : 
9/07/2558  เวลา : 02:12:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญประจำปี 2558[อ่าน 279]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดพิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญประจำปี 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=446
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 05:45:50 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] “หยุด..คนโกงประเทศไทย”[อ่าน 84]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุโขทัยได้อบรม เรื่องการให้คำแนะนำในการร้องเรียนเพื่อ “หยุด..คนโกงประเทศไทย” ให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=445
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 05:39:23 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2558] วันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี[อ่าน 154]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (1 ก.ค.58 )วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน กับกองลูกเสือโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=444
วันที่ : 
1/07/2558  เวลา : 11:54:39 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2558] การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2558[อ่าน 195]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=443
วันที่ : 
30/06/2558  เวลา : 05:10:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2558] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2558[อ่าน 327]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=442
วันที่ : 
30/06/2558  เวลา : 03:18:40 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2558] วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" [อ่าน 645]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (26 มิ.ย. 2558) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของสังคมไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของหน่วยงานต่างๆ การมอบโล่รางวัลหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด การประกวดสุดยอดภาพถ่ายสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุดยอดกลอนแปด TO BE NUMBER ONE สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดมา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178979478794594.1073742046.671140306245183&type=3
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=441
วันที่ : 
30/06/2558  เวลา : 03:16:39 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/06/2558] “รัฐสภาของเราสัญจร ประจำปี 2558 “[อ่าน 316]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ (17 มิย. 58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “รัฐสภาของเราสัญจร ประจำปี 2558 “ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย สวท. สุโขทัย 93.75 MHz. โดยมีกิจกรรมในความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งและเล่นเกมส์ตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=440
วันที่ : 
19/06/2558  เวลา : 10:20:24 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/06/2558] “การประกวดดาว เดือน คนพันธุ์ R”ประจำปี 2558[อ่าน 687]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันนี้ ( 11 มิ.ย. 58) เวลา 13.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม “การประกวดดาว เดือน คนพันธุ์ R”ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธี ในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=439
วันที่ : 
19/06/2558  เวลา : 10:12:37 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 448 รวมทั้งหมด : 45 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] หน้าถัดไป>>