[21/06/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลัก[าน 1556]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ จัดโครงการ Street Food สร้างอาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในด้านการทำอาหาร อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสุโขทัย และการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคม อย่างครบวงจร ให้มีรู้ความสามารถ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตรได้แก่ การการประกอบอาหารในเมนู ข้าวไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว ต้มยำทะเลน้ำข้น ทับทิมกรอบ และจัดการแข่งขั้นในเมนูดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ ผ่านการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความรู้ทักษะที่สามารถ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอ บครัวได้ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีและ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1056
ัน : 
21/06/2564  08:29:00 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[21/06/2564] ประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา[าน 1513]
 
 
 

ยด : 
18 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาคารและสถานที่จัดประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/ 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1055
ัน : 
21/06/2564  08:24:15 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/06/2564] ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกัน[าน 1491]
 
 
 

ยด : 
16 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกันต่างๆ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นักเรียน นักศึกษาจะกลับเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯตามรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ที่วิทยาลัยฯกำหนด
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1054
ัน : 
17/06/2564  08:31:21 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/06/2564] ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covi[าน 1500]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covid 19 วันนี้ทำการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัยได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยทางอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน 1.การเรียนการสอนแบบ Online คือนักเรียนอยู่ที่บ้านและเรียนผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตกับครูผู้สอนแบบเรียลไทม์ 2.การเรียนการสอนแบบ On-site คือนักเรียนเข้ามาเรียนปกติในวันและเวลาที่วิทยาลัยกำหนด 3.การเรียนแบบ Alternate คือมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 มานั่งเรียนปกติ และกลุ่ม 2 ครูมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูประจำวิชาได้นำไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูกำหนด ในสัปดาห์ต่อมาก็จะสลับกลุ่มโดยให้กลุ่ม 2 เข้าเรียนปกติ และกลุ่ม 1 จะศึกษาจากบทเรียนออนไลน์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1053
ัน : 
15/06/2564  09:25:28 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/06/2564] การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ[าน 1532]
 
 
 

ยด : 
14 มิ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดร.สงวน หอกคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นกรรมการการประเมิน นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1052
ัน : 
15/06/2564  09:21:42 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[10/06/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบหมายจาก อปท. จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย[าน 1478]
 
 
 

ยด : 
10 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1051
ัน : 
10/06/2564  05:15:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)[าน 1507]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1050
ัน : 
8/06/2564  05:04:33 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[าน 1483]
 
 
 

ยด : 
มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 7 มิ ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 100% โดยคณะครูได้เตรียมการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ (หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย)
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1049
ัน : 
8/06/2564  05:00:16 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563[าน 1432]
 
 
 

ยด : 
7 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส.และปริญญาตรี โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานในพิธีและเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1048
ัน : 
8/06/2564  04:54:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน)[าน 1471]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1047
ัน : 
8/06/2564  04:49:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics