[21/02/2556] ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี[าน 1052]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=276
ัน : 
21/02/2556  04:51:54 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ[าน 1039]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ณ ห้องภาษาไทย 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=275
ัน : 
21/02/2556  04:49:33 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] งาน "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2555[าน 1042]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงาน “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=274
ัน : 
21/02/2556  04:40:48 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย[าน 1048]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันครู และกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์เกมส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=273
ัน : 
21/02/2556  04:28:38 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[12/02/2556] การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"[าน 1079]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=272
ัน : 
12/02/2556  03:20:49 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/02/2556] ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่ 2556 นักเรียนนักศึกษา[าน 1053]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ปีใหม่ 2556 ให้นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=271
ัน : 
12/02/2556  03:09:55 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/12/2555] ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการสร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ [าน 1035]
 
 
 

ยด : 
วุฒิสภา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาลพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=270
ัน : 
18/12/2555  03:58:33 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/12/2555] " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1097]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงาน " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=269
ัน : 
17/12/2555  09:46:40 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2555] ประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่[าน 1043]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงานการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่ ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=268
ัน : 
17/12/2555  09:07:59 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/11/2555] การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 [าน 1112]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=267
ัน : 
15/11/2555  09:00:30 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics