[5/08/2552] กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552[าน 1284]
 
 
 

ยด : 
ภาษาไทยภาษาชาติ เอกราชของชาติไทย รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและผู่ที่คิดค้นภาษาไทย คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์แรกของชาติไทยเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=30
ัน : 
5/08/2552  04:15:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/07/2552] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ[าน 1354]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาวิทยาลัยนำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นสบู่ล้างมือผสมเกสรบัวหลวง-น้ำผึ้งเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ภาคเหนือ ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=29
ัน : 
29/07/2552  08:59:33 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ"อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย"[าน 1290]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 รายการรัฐสภาของเราสัยจร ปี 2552 จัดกิจกรรมโครงการ "อาชีวะส่งเสริมประชาธิปไตย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=28
ัน : 
28/07/2552  01:28:10 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[28/07/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ณ  ศาลจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=27
ัน : 
28/07/2552  01:19:08 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[28/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2552[าน 1339]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2552
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=26
ัน : 
28/07/2552  01:14:23 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[15/07/2552] โครงการศึกษาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ[าน 1321]
 
 
 

ยด : 
ระหว่าง วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง Home Theater วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=24
ัน : 
15/07/2552  01:30:52 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[14/07/2552] English Camp 2009 (Hello ! Tourists)[าน 1344]
 
 
 

ยด : 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรม English Camp 2009 (Hello ! Tourists) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 150 คน พัฒนาทักษะทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=23
ัน : 
14/07/2552  01:42:49 pm
ะก :  
เว็บมาสเตอร์

[10/07/2552] ภาพบรรยากาศ การบันทึกเทป แผนกวิชาเครื่องปั้นดินเผา ในรายการคิดดี ทำดี[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
ออกอากาศทางทีวีช่อง  5  เวลา  05.00-05.30  น.  ในวันที่  15  และ  22  กรกฎาคม  2552  โดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) วัดใผ่ล้อม  จังหวัดนครปฐม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=22
ัน : 
10/07/2552  12:49:56 pm
ะก :  
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

[10/07/2552] โครงการปลูกจิตสำนึกให้มีความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและห่างไกลยาเสพติด[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ด้วยสภาพปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบัน มีความห่างไกลศิลปวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไทย เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกในการเห็นค่าความสำคัญ และเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย โดย อ.เอนก  ปิ่นเงิน  ผู้ประสานงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=21
ัน : 
10/07/2552  10:52:25 am
ะก :  
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

[9/07/2552] กิจกรรม วันสุนทรภู่ ปี 2552[าน 1288]
 
 
 

ยด : 

เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของไทย และได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็นกวีเอกของโลก สุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นกวี 4 สมัย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งกลอนแปดที่ไพเราะ เพราะมีทั้งสัมผัสใน และสัมผัสนอก

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=20
ัน : 
9/07/2552  02:06:33 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1057 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics