[30/03/2553] ประมวลผลภาพ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1068]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 24-27 มีนาคม 2553 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=91
วันที่ : 
30/03/2553  เวลา : 11:55:10 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/03/2553] ประมวลผลภาพ การอบรมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555)[อ่าน 1017]
 
 
 

รายละเอียด : 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 ณวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=90
วันที่ : 
30/03/2553  เวลา : 11:36:03 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/03/2553] ประมวลภาพ "โครงการแสงส่องทางนำชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์"[อ่าน 1040]
 
 
 

รายละเอียด : 

ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา..

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=89
วันที่ : 
17/03/2553  เวลา : 05:20:37 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/03/2553] ประมวลภาพ โครงการประชาสัมพันธ์การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม[อ่าน 1001]
 
 
 

รายละเอียด : 

โดย "บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด" ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=88
วันที่ : 
17/03/2553  เวลา : 02:38:25 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/03/2553] ประมวลภาพ การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ..[อ่าน 999]
 
 
 

รายละเอียด : 
และ การจัดทำแผนบูรณาการรายวิชา และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=87
วันที่ : 
9/03/2553  เวลา : 08:51:30 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[8/03/2553] ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS2007)[อ่าน 999]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 321/322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=86
วันที่ : 
8/03/2553  เวลา : 05:11:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/03/2553] ประมวลผลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 29[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2553  ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" ต.เมืองเก่า อ.เมือง  จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=85
วันที่ : 
3/03/2553  เวลา : 11:04:15 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/03/2553] ประมวลผลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ สาลีวัน[อ่าน 1029]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=84
วันที่ : 
3/03/2553  เวลา : 10:32:01 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[22/02/2553] ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2552[อ่าน 1024]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=83
วันที่ : 
22/02/2553  เวลา : 04:49:59 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/02/2553] ประมวลผลภาพ โครงการอบรมงานสารบรรณแผนกเลขานุการ[อ่าน 1019]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=82
วันที่ : 
19/02/2553  เวลา : 11:24:46 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 930 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>