[18/02/2553] ประมวลผลภาพ งานเลี้ยงส่งและต้อนรับรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1278]
 
 
 

ยด : 

มา...ดีใจ   ไป...คิดถึง

งานเลี้ยงส่ง รองฯสุชาติ ชาติวรรณ และเลี้ยงต้อนรับ รองฯวิภา  สามสุวรรณ รองฯเกรียงศักดิ์  สาลีวัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=81
ัน : 
18/02/2553  09:18:51 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/02/2553] ประมวลภาพกิจกรรม " ดนตรีสดใส ห่างไกลยาเสพติด "[าน 1312]
 
 
 

ยด : 

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=80
ัน : 
12/02/2553  08:16:29 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/02/2553] โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาเลขาณุการ[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2553
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=79
ัน : 
9/02/2553  02:26:01 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/02/2553] ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์[าน 1307]
 
 
 

ยด : 

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=78
ัน : 
9/02/2553  08:57:26 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/02/2553] ประมวลผลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2552[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=75
ัน : 
1/02/2553  09:42:25 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[26/01/2553] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21[าน 1311]
 
 
 

ยด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่  14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=74
ัน : 
26/01/2553  04:46:27 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/01/2553] ภาพการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 [าน 1273]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=73
ัน : 
26/01/2553  04:23:51 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/01/2553] ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=72
ัน : 
26/01/2553  04:01:43 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[25/01/2553] ประมวลผลภาพงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[าน 1312]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=71
ัน : 
25/01/2553  04:19:06 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[11/01/2553] ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1314]
 
 
 

ยด : 

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2553 ถึง 8 มกราคม 2553 

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=70
ัน : 
11/01/2553  10:03:11 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics