[17/12/2556] กิจกรรม กฐินย้อนยุค[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้นำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในขบวน กฐินย้อนยุค เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยโดยนำกฐินพระราชทานและเครื่องบริพารกฐินตั้งสมโภช ณ วัดพระพลายหลวง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=312
ัน : 
17/12/2556  11:18:38 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] วันปิยะมหาราช 2556[าน 1272]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ บริเวณศาลาจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=311
ัน : 
17/12/2556  11:16:46 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] งานเทโวโรหนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีของไทย[าน 1273]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเทโวโรหนะเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีของไทย ณ บริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=310
ัน : 
17/12/2556  11:15:36 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านโตนด ได้จัดฝึกวิชาระยะสั้นในสถานศึกษา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=309
ัน : 
17/12/2556  11:11:58 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] ต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [าน 1273]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ทานวัชรินทร์จำปีและคณะเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=308
ัน : 
17/12/2556  11:09:54 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] ตรวจสุขนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2556 [าน 1273]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดตรวจสุขนักศึกษาประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขและป้องกันสารเสพติด ในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=307
ัน : 
17/12/2556  11:08:34 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเ[าน 1303]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=306
ัน : 
17/12/2556  11:06:49 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา[าน 1276]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นำคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกิจกรรมใส่บาตรในตอนเช้า 7.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 18.30 น. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ......

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=305
ัน : 
17/12/2556  11:03:40 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2556] วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีคณะผุ้บริหาร และคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=304
ัน : 
17/12/2556  10:59:38 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/10/2556] นางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม รับรางวัลนักเรียนนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เป็น 1 ใน 30 คน จากการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ได้รับรับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 จากธนาคารออมสิน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=303
ัน : 
28/10/2556  05:53:23 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics