[17/10/2555] งานมุทิตาจิต[าน 1057]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิต ผอ. สมเดช พุ่มชา,ครูโสภา เรืองหิรัญ และครูมนูญ สุขศรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา-สุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต กับผู้อำนวยการ และครูทั้งสองท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นจำนวนมาก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=258
ัน : 
17/10/2555  09:43:00 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/10/2555] งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2555 [าน 1064]
 
 
 

ยด : 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่จะเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายพิธีการ โดยมีหน้าที่จัดเวที ดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานดังกล่าว
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=257
ัน : 
17/10/2555  09:26:26 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[26/09/2555] นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์[าน 1091]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานสุขใจ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=256
ัน : 
26/09/2555  03:27:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[26/09/2555] ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1034]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=255
ัน : 
26/09/2555  03:15:50 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] โครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว[าน 1034]
 
 
 

ยด : 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีพิธีปิดโครงการเมื่่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ อาคารท่องเที่ยว โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=254
ัน : 
24/09/2555  06:43:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา[าน 1045]
 
 
 

ยด : 
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=253
ัน : 
24/09/2555  03:28:49 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการขับขี่ปลอดภัย[าน 1080]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวิทยากรจากโชคชัยมอเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน ของการเข้าอบรมในโครงการนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=252
ัน : 
19/09/2555  03:28:45 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร[าน 1047]
 
 
 

ยด : 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยการใช้สื่อ การเรียนการสอน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=251
ัน : 
19/09/2555  03:20:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ[าน 1047]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=250
ัน : 
19/09/2555  03:11:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3[าน 1047]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=249
ัน : 
19/09/2555  03:04:38 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

ีจำนวน 1000 : 100 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics