[2/07/2555] มอบค่าสินไหมทดแทน[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
นายสมเดช พุ่มชา ผู้อำนวยนการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับจาก บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับนายอมรเทพ เถื่อนถ้ำ พี่ชาย นางสาวอมรรัตน์ เถื่อนถ้ำ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/4 แผนกวิชาการบัญชี ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=230
ัน : 
2/07/2555  10:42:53 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[29/06/2555] พิธีไหว้ครู[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู พิธีเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=229
ัน : 
29/06/2555  04:16:45 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[29/06/2555] ต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมจัดอาหารต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะ-ผู้ติดตาม ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=228
ัน : 
29/06/2555  02:21:42 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[5/06/2555] พิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง”[าน 1318]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในมงคลพิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง” ณ บริเวณเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=226
ัน : 
5/06/2555  08:00:35 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[5/06/2555] งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา งานลองพุทธ- ชยันตร 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โดยร่วมเดินขบวนจากปั๊มน้ำมันเชลล์ ไปตามถนน จรดวิถีถ่อง จนถึง หน้าวัดไทยชุมพล และร่วมประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุไปประดิษฐานบนบุษบก ณ บริเวณหน้าพระลีลา เกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=225
ัน : 
5/06/2555  07:43:31 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[4/06/2555] โครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN[าน 1315]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุม ของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีนักศึกษา ของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=224
ัน : 
4/06/2555  08:16:07 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[16/05/2555] รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง [าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=223
ัน : 
16/05/2555  06:29:34 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[16/05/2555] โครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554[าน 1292]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯ จัดโครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาได้จัดการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน โดยนำเสนอผลงานในรูปของการสัมมนาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=222
ัน : 
16/05/2555  03:44:45 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[16/05/2555] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=221
ัน : 
16/05/2555  03:39:33 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[16/05/2555] ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีเปิดโดครงการ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=220
ัน : 
16/05/2555  03:30:19 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics