[18/02/2553] ประมวลผลภาพ งานเลี้ยงส่งและต้อนรับรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1022]
 
 
 

รายละเอียด : 

มา...ดีใจ   ไป...คิดถึง

งานเลี้ยงส่ง รองฯสุชาติ ชาติวรรณ และเลี้ยงต้อนรับ รองฯวิภา  สามสุวรรณ รองฯเกรียงศักดิ์  สาลีวัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=81
วันที่ : 
18/02/2553  เวลา : 09:18:51 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/02/2553] ประมวลภาพกิจกรรม " ดนตรีสดใส ห่างไกลยาเสพติด "[อ่าน 1023]
 
 
 

รายละเอียด : 

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=80
วันที่ : 
12/02/2553  เวลา : 08:16:29 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/02/2553] โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาเลขาณุการ[อ่าน 998]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2553
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=79
วันที่ : 
9/02/2553  เวลา : 02:26:01 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/02/2553] ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์[อ่าน 1049]
 
 
 

รายละเอียด : 

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=78
วันที่ : 
9/02/2553  เวลา : 08:57:26 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/02/2553] ประมวลผลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2552[อ่าน 1086]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=75
วันที่ : 
1/02/2553  เวลา : 09:42:25 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[26/01/2553] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21[อ่าน 1018]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่  14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=74
วันที่ : 
26/01/2553  เวลา : 04:46:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/01/2553] ภาพการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 [อ่าน 1036]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=73
วันที่ : 
26/01/2553  เวลา : 04:23:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/01/2553] ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[อ่าน 1046]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=72
วันที่ : 
26/01/2553  เวลา : 04:01:43 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[25/01/2553] ประมวลผลภาพงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[อ่าน 1024]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=71
วันที่ : 
25/01/2553  เวลา : 04:19:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[11/01/2553] ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1193]
 
 
 

รายละเอียด : 

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2553 ถึง 8 มกราคม 2553 

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=70
วันที่ : 
11/01/2553  เวลา : 10:03:11 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 930 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>