[9/06/2553] โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1303]
 
 
 

ยด : 
โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=125
ัน : 
9/06/2553  03:04:28 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/06/2553] กิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1322]
 
 
 

ยด : 
ภาพกิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=124
ัน : 
9/06/2553  03:01:19 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/06/2553] โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปี[าน 1317]
 
 
 

ยด : 

โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ บริษัท ที เค การ์เม้น จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=119
ัน : 
4/06/2553  09:58:26 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/06/2553] โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมอนันดา จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=118
ัน : 
3/06/2553  03:55:37 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[2/06/2553] ภาพกิจกรรม มหกรรมนวดแผนไทยภาคเหนือ ประจำปี 2553[าน 1320]
 
 
 

ยด : 
มหกรรมนวดแผนไทยภาคเหนือ ประจำปี 2553 ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=116
ัน : 
2/06/2553  06:11:03 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[2/06/2553] ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี และวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ [าน 1313]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี ณ บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปางและวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=114
ัน : 
2/06/2553  08:58:20 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[31/05/2553] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข "วันวิสาขบูชาโลก"[าน 1317]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข  "วันวิสาขบูชาโลก" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

      ชาวสุโขทัยหมื่นคนร่วมใจกันบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุ พระราชาทนสู่มณฑปจตุรทิศ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตรใจ พัฒนาสู่ตำนานการสร้าง พุทธมณฑลแห่งภาคเหนือ  โดยมีมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งความสุข  ฯพณฯ สมศักดิ์ และ ฯพณฯ อนงค์วรรณ เทพสุทิน และ รมช.ศึกษา น้องสาวคนเก่งของ สมศํกดิ์ เทพสุทิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดหาทุน และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวถึง 7,000 ไร่  เพื่อนำร่องเป็นการใช้ภูมิปัญญาของการพัฒนาแห่งน้ำ บวกกับเรื่องราวของการนำจิตรวิญญาณด้านพุทธศาสนา  กลายเป็นศูนย์รวมจิตรใจอย่างแท้จริง   การนำดินจากทุกครอบครัว ทั่วตำบน ทั่วอำเภอ ของคนสุโขทัยมาสร้างฐานพระประธาน และเป็นมวลสารสำหรับทำพระผง รุ่งอรุณแห่งความสุข แจกจ่ายให้กับชาวสุโขทัย 

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=113
ัน : 
31/05/2553  02:15:16 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/05/2553] นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ ศึกษาดูงาน บริษัท เอไอเอสแอดวานท์ อินโฟร์ เซอร์วิส[าน 1321]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ นักเรียน-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกวิชาการเลขานุการ ศึกษาดูงาน บริษัท เอไอเอสแอดวานท์ อินโฟร์ เซอร์วิส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=112
ัน : 
27/05/2553  03:14:02 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/05/2553] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย[าน 1306]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

   ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยกว่า 20,000 คน ร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ำวานนี้ (14 พ.ค.53) ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย จำนวนกว่า 20,000 คน เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งร่กันส่งเสริมให้คนไทยรักกัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้คนไทยทั้งประเทศ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. การให้บริการประชาชนจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน, การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค "ธงฟ้า ราคาประหยัด, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และนิทรรศการจากส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสร้างสรรค์ความคิดและทัศนคติที่ดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ จากนั้นในเวลา 18.00 น.ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ พร้อทั้งชมการแสดงดนตรี จากศิลปินคาราบาว และปาน ธนพร และที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานที่สุด คือการแสดงมัลติวิชั่น, การฉายภาพยนตร์ "พ่อ บนม่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอย่างยิ่ง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมจุดเทียนถวายพระพรด้วย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=110
ัน : 
17/05/2553  11:13:51 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/05/2553] การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2[าน 1313]
 
 
 

ยด : 
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2 ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=109
ัน : 
17/05/2553  11:08:14 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 96 [97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics