[25/07/2557] เดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2557[อ่าน 1017]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อฺเมือง จ.สุโขทัย

คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.923141014378443.1073741954.671140306245183&type=1

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=353
วันที่ : 
25/07/2557  เวลา : 02:01:12 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 1037]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.922523414440203.1073741953.671140306245183&type=1

 

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=352
วันที่ : 
25/07/2557  เวลา : 01:58:52 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2557] โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fit it center ประจำปี 2557 [อ่าน 1065]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้กล่าวเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fit it center โดยได้รับเกียรติจากท่านายกไชยยา เมฆไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการโดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือเครืองใช้ภายในบ้านและตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกันประชาชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อ. คีรีมาศ จสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=351
วันที่ : 
30/06/2557  เวลา : 11:09:27 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2557] รับการประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 988]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรับการประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=349
วันที่ : 
30/06/2557  เวลา : 11:08:04 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2557] เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [อ่าน 974]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการร่วมกล่าวปฏิญาณตน และประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด, , การแสดง TO BE NUMBER ONE, นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และการแสดงดนตรี โดยวงดุริยางค์ จังหวัดทหารบกพิษณุโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=348
วันที่ : 
30/06/2557  เวลา : 11:06:21 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2557] โครงการวิทยาศาสตร์เอสโซ่ – อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน 990]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการวิทยาศาสตร์เอสโซ่ – อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นผลงานของนักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยจัดให้มีการประกวดดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=347
วันที่ : 
30/06/2557  เวลา : 11:04:41 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2557] จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสวรรค์[อ่าน 1027]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานโครงการพิเศษฯ นำคณะคณะครูแผนกวิชาเลขานุการเข้าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสวรรค์ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=346
วันที่ : 
30/06/2557  เวลา : 11:02:29 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมแลกะการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา[อ่าน 1017]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมแลกะการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย ฯ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมรับประชุมในครั้งนี้ ในวันที 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องโสตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=345
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:26:15 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] วันไหว้ครูประจำปี 2557[อ่าน 1028]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=344
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:24:35 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/06/2557] ขบวญอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[อ่าน 990]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ร่วมในริ้วขบวญอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่ออัญเชิญไปฉลองสมโภชที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่ ๑๒ มิถุนายนที่ ผ่านมา จัดสร้างขึ้น เพื่อนำไปประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๖ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทั่วไปได้สักการะและชื่นชมบารมี พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยหลังจัดสร้างเสร็จ ได้มีการอัญเชิญไปฉลองสมโภชในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อุทัยธานี,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,ตาก,สุโขทัย,เพชรบูรณ์,พิจิตร,อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนแต่ละจังหวัดประกอบพิธีถวายราชสักการะ เมื่ออัญเชิญครบทั้ง ๙ จังหวัดแล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างถาวรไว้ที่หน้าตำรวจภูธรภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=343
วันที่ : 
17/06/2557  เวลา : 10:22:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>