[18/03/2564] สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะMarket Challenge รางวัลรองชน[าน 1513]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะMarket Challenge รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1015
ัน : 
18/03/2564  05:13:05 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] ขอแสดงความยินดีกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นองค์การมาตรฐา[าน 1425]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นองค์การมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1014
ัน : 
18/03/2564  05:10:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยระดับปวช. คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งทั[าน 1492]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยระดับปวช. คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งทักษะ การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เครื่องแขวนระย้าน้อย ร้อยรักรับอรุณ ระดับภาค ภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1013
ัน : 
18/03/2564  05:07:39 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยระดับปวช. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งทักษะการประกอบ[าน 1499]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยระดับปวช. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับภาค ภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1012
ัน : 
18/03/2564  05:05:41 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/03/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทยฯ[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ กับนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทยและ การแข่งขันทักษะ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งงที่32 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1011
ัน : 
18/03/2564  05:02:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/03/2564] กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจําปี 2563[าน 1324]
 
 
 

ยด : 
12 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจําปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษา รุ่นน้องแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ และขอพรพร้อมขอขมาบูชาครู ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1010
ัน : 
15/03/2564  04:17:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/03/2564] การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
10 มี.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิด การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ กล่าวรายงาน กิจกรรมการแข่งกีฬาภายในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในสถาบัน มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพพลานามัย โดยใช้กีฬาช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปลอดสารเสพติด รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ได้ผลสมบูรณ์ เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของผู้เรียน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบแบ่งเป็นสัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1009
ัน : 
11/03/2564  12:04:26 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/03/2564] การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ (สอบวัดแวว) นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ (สอบวัดแวว) นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1008
ัน : 
8/03/2564  08:51:29 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/03/2564] ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO[าน 1289]
 
 
 

ยด : 
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 350 คน ร่วมรับเสด็จและชมคอนเสริตโดยพร้อมเพียงกัน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1007
ัน : 
8/03/2564  08:45:41 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/03/2564] รางวัลครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม สกสค.จังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 [าน 1291]
 
 
 

ยด : 
4 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้ารับ รางวัลครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม สกสค.จังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ประเภทผู้บริหาร และ คุณครูพิณรัฏ สีตลวรางค์ ในประเภทครูผู้สอน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้มอบรางวัลในครั้งนี้คะ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1006
ัน : 
5/03/2564  04:37:01 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics