[19/09/2555] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยการใช้สื่อ การเรียนการสอน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=251
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 03:20:47 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ[อ่าน 1015]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=250
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 03:11:47 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3[อ่าน 1007]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=249
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 03:04:38 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ[อ่าน 1011]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกรสื่อสารกับชาวต่างชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=248
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 02:48:44 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 1011]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=247
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 01:40:26 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสุขทัย[อ่าน 976]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=246
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 01:12:19 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 1064]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=245
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 12:49:22 pm
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] รางวัลครูสอนดี[อ่าน 1035]
 
 
 

รายละเอียด : 
ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ, ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ และครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจังหวัดสุโขทัย โดยนายก อบจ. สุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้มอบเกียรติบนัตรในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=244
วันที่ : 
19/09/2555  เวลา : 11:55:20 am
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย

[4/09/2555] ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค. [อ่าน 1006]
 
 
 

รายละเอียด : 
ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค. ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=243
วันที่ : 
4/09/2555  เวลา : 10:50:53 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/09/2555] ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล [อ่าน 1041]
 
 
 

รายละเอียด : 
ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล จากผลงานวิจัยฯ ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Thailand Research Expo 2012 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=241
วันที่ : 
3/09/2555  เวลา : 05:01:00 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>