[27/05/2554] ภาพกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม[อ่าน 1048]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=189
วันที่ : 
27/05/2554  เวลา : 08:56:47 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/05/2554] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด งานต้นแบบของคนอาชีวะ[อ่าน 1011]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานต้นแบบของคนอาชีวะ ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ที่ผ่านมา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=188
วันที่ : 
9/05/2554  เวลา : 04:52:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/04/2554] โครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554[อ่าน 1018]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพโครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554 ระหว่างวันที่ 19-20 มีรนาคม 2554 และ วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=187
วันที่ : 
4/04/2554  เวลา : 03:19:02 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/04/2554] การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ[อ่าน 1007]
 
 
 

รายละเอียด : 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีนายอภิชาต ณ พิกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=186
วันที่ : 
1/04/2554  เวลา : 11:29:23 am
ผู้ประกาศ :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว

[29/03/2554] งานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม[อ่าน 1001]
 
 
 

รายละเอียด : 
กิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร การทำน้ำม้นไพล กระโจมอบสมุนไพร ทำยาดมสมุนไพร การนวดตัว นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ในงานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เมื่อวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=185
วันที่ : 
29/03/2554  เวลา : 01:56:45 pm
ผู้ประกาศ :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว

[24/03/2554] ภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา[อ่าน 1037]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=184
วันที่ : 
24/03/2554  เวลา : 03:07:58 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ[อ่าน 1044]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=183
วันที่ : 
23/02/2554  เวลา : 04:15:10 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 [อ่าน 1037]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย และการตลาด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=182
วันที่ : 
23/02/2554  เวลา : 04:10:11 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553[อ่าน 1015]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=181
วันที่ : 
23/02/2554  เวลา : 04:05:42 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553[อ่าน 1015]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=180
วันที่ : 
23/02/2554  เวลา : 03:58:51 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>