[28/02/2557] งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556[าน 1048]
 
 
 

ยด : 
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=327
ัน : 
28/02/2557  01:53:39 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ (Open House) ประจำปี 2556[าน 1031]
 
 
 

ยด : 
งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ (Open House) ประจำปี 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=326
ัน : 
28/02/2557  01:50:31 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ[าน 1014]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=325
ัน : 
28/02/2557  01:47:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ[าน 1102]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมแนะแนวสถานศึกษาและอาชีพ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=324
ัน : 
28/02/2557  01:47:41 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] กิจกรรมรอบรู้เรื่องกฏหมาย[าน 1011]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมรอบรู้เรื่องกฏหมาย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=323
ัน : 
28/02/2557  01:46:07 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมดีๆกับ ทาโร่[าน 1021]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมดีๆกับ ทาโร่
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=322
ัน : 
28/02/2557  01:43:52 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[28/02/2557] ประกวดลูกหลานพ่อขุน ประจำปี 2556[าน 1024]
 
 
 

ยด : 
ประกวดลูกหลานพ่อขุน ประจำปี 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=321
ัน : 
28/02/2557  01:42:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/01/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2557 [าน 1167]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2557   ในวันที่ 15 มกราคม 2557

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=320
ัน : 
15/01/2557  10:48:35 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/12/2556] โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา [าน 1040]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา  เนื่องในวันปกกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖   ในวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=319
ัน : 
27/12/2556  08:41:56 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/12/2556] พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทคริสตัสซอร์ฟและเปิดศูนย์ความรู้สมาร์ทบิส “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” [าน 1037]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทคริสตัสซอร์ฟและเปิดศูนย์ความรู้สมาร์ทบิส  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย”  และได้จัดการเสวนาในหัวข้อ  “SME สุโขทัยจะตั้งลุกและรับอย่างไร กับ  AEC และในเรื่องชีวิตคุณ  คุณออกแบบเองได้ “   ในวันที่   13 ธันวาคม 2556  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=318
ัน : 
27/12/2556  08:41:25 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics