[6/01/2553] จัดทำพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม[าน 1309]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่  29  ธันวาคม  2552  คณะครูและนักการภารโรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=69
ัน : 
6/01/2553  04:57:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/12/2552] โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม[าน 1318]
 
 
 

ยด : 
นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  ในวันที่  9  ธันวาคม  2552  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=66
ัน : 
24/12/2552  11:41:27 am
ะก :  
ศิริพร แซ่เล้า

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสุโขทัย : เมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=65
ัน : 
8/12/2552  03:46:44 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช[าน 1307]
 
 
 

ยด : 
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=64
ัน : 
8/12/2552  03:34:16 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ[าน 1313]
 
 
 

ยด : 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=62
ัน : 
8/12/2552  02:46:19 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[4/12/2552] ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช[าน 1292]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=61
ัน : 
4/12/2552  12:48:15 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[3/12/2552] ประมวลภาพกิจกรรม ไทยเข้มแข็ง[าน 1320]
 
 
 

ยด : 

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=60
ัน : 
3/12/2552  10:53:00 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[2/12/2552] ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552[าน 1306]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=58
ัน : 
2/12/2552  06:39:04 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[2/12/2552] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=57
ัน : 
2/12/2552  06:26:07 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=56
ัน : 
30/11/2552  10:07:10 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics