[3/11/2557] นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เยี่ยมชมการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ [อ่าน 1130]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการการประกวดกระทงเล็ก  กระทงใหญ่ โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี 2557 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายวีระ. โรจน์พจนรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการเยี่ยมชมในส่วนของการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่โคมชักโคมแขวน พนมหมากพนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประจำปี 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=393
วันที่ : 
3/11/2557  เวลา : 02:59:20 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/10/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่[อ่าน 1007]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปิติ แก้วสลับสี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=392
วันที่ : 
29/10/2557  เวลา : 03:46:35 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗[อ่าน 1006]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002259333133277.1073742008.671140306245183&type=1

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=391
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 08:27:43 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] ร่วมสักการบูชา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา[อ่าน 1044]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหารพร้อมด้วคณะครูเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสักการพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ที่มาประดิษฐานอยู่บริเวณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและได้ร่วมกิจกรรมธรรมสนทนาโดยอาจารย์แม่ชีจากสถานธรรม "เสถียรธรรมสถาน"

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1001649116527632.1073742007.671140306245183&type=1

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=390
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 08:25:11 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/10/2557] ประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก[อ่าน 1002]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก ประจำปี 2557 ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=389
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 08:23:20 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/10/2557] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2560 และ โครงการอบรมเพิ่มศัก[อ่าน 1010]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2560 และ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก รอบสี่ ให้กับครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทุกท่าน ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย https://www.facebook.com/media/set/?set=a.984818121544065.1073742004.671140306245183&type=1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=388
วันที่ : 
1/10/2557  เวลา : 08:40:23 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/10/2557] การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 1019]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ช่วยสงเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้รักสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด.. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979385238754020.1073742003.671140306245183&type=1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=387
วันที่ : 
1/10/2557  เวลา : 08:39:09 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในอนุกรรมกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา[อ่าน 1015]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในอนุกรรมกรรมการผู้แทนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2557 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973153636043847.1073742002.671140306245183&type=1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=386
วันที่ : 
12/09/2557  เวลา : 03:35:02 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] ประเมินการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2557[อ่าน 987]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประเมินการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=385
วันที่ : 
12/09/2557  เวลา : 03:33:41 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[12/09/2557] โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยมในกับโรงเรียนปากพระและโรงเรียนบ้างวังสวรรค์[อ่าน 991]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานโครงการพิเศษ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น/แกนมัธยมในกับโรงเรียนปากพระและโรงเรียนบ้างวังสวรรค์ จำนวน 33 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านปากพระ ในวันที่ 10 กันยายน 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=384
วันที่ : 
12/09/2557  เวลา : 03:27:30 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>