[1/07/2556] เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” [าน 1279]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนเยาวชนได้รับรู้เข้าใจถึงปัญหา และพิษภัยยาเสพติด ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=281
ัน : 
1/07/2556  03:12:32 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/06/2556] ประมวลภาพ กิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา ๒๕๕๖[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นพิธีการเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=280
ัน : 
24/06/2556  11:15:52 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/03/2556] พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=279
ัน : 
19/03/2556  11:46:20 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/03/2556] โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 [าน 1287]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 ณ ค่ายลูกสือ รามคำแหง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=278
ัน : 
19/03/2556  11:41:22 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/02/2556] ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษา[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษ (สมศ.) ระหว่่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=277
ัน : 
27/02/2556  11:23:08 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/02/2556] ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=276
ัน : 
21/02/2556  04:51:54 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ณ ห้องภาษาไทย 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=275
ัน : 
21/02/2556  04:49:33 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] งาน "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2555[าน 1289]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงาน “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=274
ัน : 
21/02/2556  04:40:48 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[21/02/2556] ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันครู และกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์เกมส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=273
ัน : 
21/02/2556  04:28:38 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[12/02/2556] การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=272
ัน : 
12/02/2556  03:20:49 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics