[26/01/2553] ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[อ่าน 1034]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=72
วันที่ : 
26/01/2553  เวลา : 04:01:43 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[25/01/2553] ประมวลผลภาพงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=71
วันที่ : 
25/01/2553  เวลา : 04:19:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[11/01/2553] ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 1147]
 
 
 

รายละเอียด : 

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2553 ถึง 8 มกราคม 2553 

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=70
วันที่ : 
11/01/2553  เวลา : 10:03:11 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[6/01/2553] จัดทำพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม[อ่าน 1014]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่  29  ธันวาคม  2552  คณะครูและนักการภารโรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=69
วันที่ : 
6/01/2553  เวลา : 04:57:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/12/2552] โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม[อ่าน 1037]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  ในวันที่  9  ธันวาคม  2552  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=66
วันที่ : 
24/12/2552  เวลา : 11:41:27 am
ผู้ประกาศ :  
ศิริพร แซ่เล้า

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ[อ่าน 1034]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสุโขทัย : เมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=65
วันที่ : 
8/12/2552  เวลา : 03:46:44 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=64
วันที่ : 
8/12/2552  เวลา : 03:34:16 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[8/12/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ[อ่าน 1051]
 
 
 

รายละเอียด : 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=62
วันที่ : 
8/12/2552  เวลา : 02:46:19 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[4/12/2552] ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช[อ่าน 957]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=61
วันที่ : 
4/12/2552  เวลา : 12:48:15 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[3/12/2552] ประมวลภาพกิจกรรม ไทยเข้มแข็ง[อ่าน 996]
 
 
 

รายละเอียด : 

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=60
วันที่ : 
3/12/2552  เวลา : 10:53:00 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>