[3/09/2563] กิจกรรม Big cleaning Day[าน 77]
 
 
 

ยด : 
2 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสร้างความสามัคคีและสร้างความสะอาดภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=861
ัน : 
3/09/2563  04:20:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[3/09/2563] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนและพนมหมากพนมดอก[าน 115]
 
 
 

ยด : 
1ก.ย.63 เวลา9.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนและพนมหมากพนมดอกไม้ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=860
ัน : 
3/09/2563  04:17:54 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[1/09/2563] การจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563[าน 155]
 
 
 

ยด : 
28 ส.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวอทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563 หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=859
ัน : 
1/09/2563  02:08:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/08/2563] ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่ม[าน 119]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=858
ัน : 
28/08/2563  04:45:44 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/08/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลิตอาหารกลางวันในเมนู คั่วกลิ้ง และไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่[าน 131]
 
 
 

ยด : 
23 ส.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร และคุณครูอุบล ไชโยหัวหน้าสาขาอาหารและโภชนาการร่วมพลังสามัคคีของนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลิตอาหารกลางวันในเมนู คั่วกลิ้ง และไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=857
ัน : 
26/08/2563  07:45:23 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/08/2563] พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563[าน 171]
 
 
 

ยด : 
20 ส.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจาก ธูปเทียนแล้ว ยังมี ดอกเข็ม สื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลม ดอกมะเขือ สื่อถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน หญ้าแพรก สื่อถึงความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว และอีกหนึ่งกิจกรรม คือการให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดทำพานประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=856
ัน : 
20/08/2563  05:31:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/08/2563] พิธีบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2563[าน 136]
 
 
 

ยด : 
พิธีบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=855
ัน : 
20/08/2563  05:18:24 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/08/2563] พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย[าน 75]
 
 
 

ยด : 
พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=854
ัน : 
20/08/2563  05:11:17 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/08/2563] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563[าน 87]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=853
ัน : 
20/08/2563  11:06:05 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/08/2563] โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด[าน 105]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย และงานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 11และ18 สิงหาคม 2563 ณบริเวณหน้าห้องกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=852
ัน : 
18/08/2563  04:48:20 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1000 : 100 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics