[29/09/2559] พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2559[อ่าน 1072]
 
 
 

รายละเอียด : 
พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ----------------------------------------------- ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย https://www.facebook.com/pr.stvc
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=514
วันที่ : 
29/09/2559  เวลา : 04:33:32 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[29/09/2559] การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559[อ่าน 1149]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ----------------------------------------------- ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย https://www.facebook.com/pr.stvc
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=513
วันที่ : 
29/09/2559  เวลา : 12:58:52 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[31/05/2559] โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GEN Z ปลอดบุหรี่[อ่าน 1037]
 
 
 

รายละเอียด : 
30 พ.ค. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานกิจกรรมร่วมกับงานปกครอง นำตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GEN Z ปลอดบุหรี่ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=512
วันที่ : 
31/05/2559  เวลา : 09:39:46 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[31/05/2559] วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ...[อ่าน 1032]
 
 
 

รายละเอียด : 
28 พ.ค. 59 เวลา 8.00 น. นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่การพัฒนาเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแห่งคุณธรรม” รุ่นที่ 2 ในการฝึกอบรมนั้นเน้นให้ความรู้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เนื้อหาสาระนั้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต และให้นำเสนอออกมาเป็นรูปธรรมผ่านโครงงานคุณธรรม ตามกระบวนการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 90 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=511
วันที่ : 
31/05/2559  เวลา : 09:34:15 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] วอศ.สท ร่วมกันออกกำลังกาย “วันแชลเลนจ์เดย์”[อ่าน 1088]
 
 
 

รายละเอียด : 
25 พ.ค. 59 เวลา 8.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในโครงการ “วันแชลเลนจ์เดย์” หรือวันออกกำลังกายโลก เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยร่วมกันออกกำลังกาย เป็นเวลา 15 นาที บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่นสนุกสนาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=510
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 02:15:16 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] วอศ.สท ร่วมกันบริจาคโลหิต[อ่าน 1054]
 
 
 

รายละเอียด : 
24 พ.ค.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลสุโขทัยและสภากาชาดจังหวัดสุโขทัยเมื่อเวลา 9.00-12.00 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=509
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 02:04:12 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รางวัล "เเสงดาวแห่งความดี" ....[อ่าน 1106]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย “ขอแสดงความยินดี” กับ นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยซึ่ง ได้รับรางวัล"แสงดาวแห่งความดี" สาขา นักบริหารสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.59 ที่ผ่านมา จากฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=508
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 11:15:29 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราห์อย่างเป็นระบบ[อ่าน 1054]
 
 
 

รายละเอียด : 
17 พ.ค.59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยนางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน/นักศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skills) สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ปีที่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิด และฝึกทักษะการคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ มีวิจารณญาณ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับความร่วมมือจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการบัญชีให้การสนับสนุน มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 36 คน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=507
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 11:11:16 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] พิธีบวงสรวงอัญเชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช[อ่าน 1024]
 
 
 

รายละเอียด : 
16. พ.ค. 59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพ่อขุนรามคำแหงจากสถานที่เดิมเพื่อประดิษฐานยังสถานที่ใหม่ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=506
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 11:09:23 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

[25/05/2559] โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส[อ่าน 1023]
 
 
 

รายละเอียด : 
13 พ.ค.59 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้น ปวส. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน โดยจัดให้มีพระวิทยากรและวิทยากรเข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=505
วันที่ : 
25/05/2559  เวลา : 11:07:21 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>