[4/05/2553] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล[าน 1312]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=107
ัน : 
4/05/2553  01:43:02 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/05/2553] ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2[าน 1304]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=105
ัน : 
4/05/2553  01:27:16 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/04/2553] ประมวลภาพกิจกรรม ติดตามงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งทอ"[าน 1308]
 
 
 

ยด : 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้บริหาร บริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จำกัด ติดตามผลการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการ พรเพ็ชร  พรรณวงค์ และคณะทีมงานวิจัย ให้การต้อนรับ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=104
ัน : 
21/04/2553  02:05:14 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[8/04/2553] รางวัล The best practice ระดับภาค[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
รางวัล The best practice ระดับภาค ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2552 โครงการอาชีวะวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=103
ัน : 
8/04/2553  08:45:18 am
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[5/04/2553] ประมวลภาพ งานประเพณี รดน้ำ ดำหัว วันมหาสงกรานต์ "Good Bye Summer"[าน 1278]
 
 
 

ยด : 

ในวันที่ 5 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=102
ัน : 
5/04/2553  02:00:59 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/04/2553] ประมวลภาพ วันรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 4 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=101
ัน : 
5/04/2553  01:51:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[2/04/2553] รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจัดดอกไม้ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ[าน 1323]
 
 
 

ยด : 
นายณัฐพงษ์ เพ็ชร์มุข นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันจัดดอกไม้ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=99
ัน : 
2/04/2553  03:28:25 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[2/04/2553] ประมวลภาพ สมัชชาคุณธรรม[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
ระหว่างวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=97
ัน : 
2/04/2553  11:57:04 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[31/03/2553] ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า[าน 1315]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=95
ัน : 
31/03/2553  05:21:19 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/03/2553] ประมวลภาพ การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์[าน 1309]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=92
ัน : 
30/03/2553  04:14:20 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics