[25/05/2564] โครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams[าน 417]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams เพื่อรองรับการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ในวันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1045
ัน : 
25/05/2564  09:36:22 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/05/2564] โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live[าน 405]
 
 
 

ยด : 
24 พ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live ในขณะนี้จนถึงเวลา12.00น.
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1044
ัน : 
25/05/2564  09:31:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/04/2564] ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE[าน 1124]
 
 
 

ยด : 
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1043
ัน : 
19/04/2564  09:08:28 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/04/2564] พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[าน 814]
 
 
 

ยด : 
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษาใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1041
ัน : 
8/04/2564  08:52:26 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1[าน 709]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ณ. ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1040
ัน : 
7/04/2564  03:40:32 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1[าน 730]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวร่วมกับ ณ.อาคารท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1039
ัน : 
7/04/2564  03:37:05 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร[าน 464]
 
 
 

ยด : 
6 เม.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการปั้นจานจากรูปแบบธรรมชาติ 2. หลักสูตรการจับจีบผ้า 3. หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าที่แล้วนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสึโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1038
ัน : 
7/04/2564  03:34:01 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ส[าน 425]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1037
ัน : 
7/04/2564  03:30:11 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] ประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564[าน 137]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโทดรนิคมเหลี่ยมจุ้ยการประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1036
ัน : 
7/04/2564  03:27:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[7/04/2564] ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563[าน 1060]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1035
ัน : 
7/04/2564  03:24:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1032 : 104 หน : << อนับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics