[23/07/2564] การสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 [าน 1542]
 
 
 

ยด : 
21ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับงานแนะแนวฯ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา จัดให้มีการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1074
ัน : 
23/07/2564  08:38:43 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/07/2564] เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์[าน 1543]
 
 
 

ยด : 
#เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ วันที่3(เมนูข้าวผัดกิมจิไข่นุ่ม) 21 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง #สามารถติดต่อสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่0896433862รองวีระ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1073
ัน : 
23/07/2564  08:36:32 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/07/2564] เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์[าน 1474]
 
 
 

ยด : 
#เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ วันที่3 21 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1072
ัน : 
23/07/2564  08:33:42 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/07/2564] การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย[าน 1378]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1071
ัน : 
23/07/2564  08:29:49 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/07/2564] อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์[าน 1488]
 
 
 

ยด : 
19 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย โดยได้รับเกียรติ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1070
ัน : 
20/07/2564  10:08:50 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/07/2564] ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิ[าน 1469]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อม นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้านี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1068
ัน : 
19/07/2564  09:53:59 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/07/2564] ประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญ[าน 1405]
 
 
 

ยด : 
14 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญหาในการเรียนระบบออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน....#การเรียนดีชีวีปลอดที่นี่วอศสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1067
ัน : 
19/07/2564  09:50:20 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[19/07/2564] ประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3[าน 1537]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะครูภาควิชาธุรกิจดิจิทัล เข้าเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ได้กำหนดประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ผ่านระบบ Video Conference และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1066
ัน : 
19/07/2564  09:46:22 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/07/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้า[าน 1887]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนในระบบ On -Site บริเวณจุดคัดกรอง และในระหว่างการเข้าแถว ให้นักศึกษาได้ วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แสกนระบบเข้า-ออก ด้วยแอปไทยชนะ เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคล่งคลัด....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1065
ัน : 
8/07/2564  03:10:58 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/07/2564] โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู[าน 2014]
 
 
 

ยด : 
7 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1064
ัน : 
8/07/2564  03:05:59 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1060 : 106 หน : << อนับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics