[25/07/2557] ขบวณพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีววะเกมส์ ภาคเหนือครั้งที่ 9 “พระเจ้าเสือเกมส์”[าน 1280]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อศจ.สุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในขบวณพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีววะเกมส์ ภาคเหนือครั้งที่ 9 “พระเจ้าเสือเกมส์” ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557

 

สามารถดูรูปภาพได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937578656268012.1073741968.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=363
ัน : 
25/07/2557  02:43:52 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในบูธ...ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุโขทัย[าน 1280]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา..นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในบูธ...ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุโขทัย.... ณ อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี. ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557

สามารถดูรูปภาพได้ที่ >>>> https://www.facebook.com/pr.stvc/posts/933514226674455

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=362
ัน : 
25/07/2557  02:42:08 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] โครงการอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนพรรษา[าน 1277]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ได้จัดกิจกรรม " โครงการอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนพรรษา " โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ดูรูปภาพได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929205407105337.1073741967.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=361
ัน : 
25/07/2557  02:40:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=360
ัน : 
25/07/2557  02:39:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสมาร์ทบิซ ให้กับคุณครูบัญชีสังกัดสำนักงานคณะกรร[าน 1279]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ศูนย์สมาร์ทบิซ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสมาร์ทบิซ ให้กับคุณครูบัญชีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับกับกาพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคการค้าเสรีอาเซี่ยน จึงเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเอเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ตลาด โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5- 6 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 

ดูรูปภาพได้ที่ >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925830650776146.1073741963.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=359
ัน : 
25/07/2557  02:36:44 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=358
ัน : 
25/07/2557  02:34:18 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์[าน 1276]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ตำรวจสันติบาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=357
ัน : 
25/07/2557  02:31:17 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] การฝึกอาชีพระยะสั้น วิชา อาหาร-ขนม[าน 1280]
 
 
 

ยด : 

การฝึกอาชีพระยะสั้น วิชา อาหาร-ขนม

 คลิกดูรูปภาพ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.923934814299063.1073741958.671140306245183&type=1

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=356
ัน : 
25/07/2557  02:29:18 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 กรกฏาคม2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=355
ัน : 
25/07/2557  02:20:38 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[25/07/2557] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว [าน 1278]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

https://www.facebook.com/pr.stvc/posts/923772114315333

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=354
ัน : 
25/07/2557  02:12:06 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics