[7/09/2553] ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม วันรพี น้อมรำลึก บิดาแห่งนักกฏหมายไทย[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม วันรพี น้อมรำลึก บิดาแห่งนักกฏหมายไทย และจัดให้นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าชมการพิพากษาคดี และแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยเช่นกัน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=156
ัน : 
7/09/2553  10:39:58 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] ฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สุโขทัยธานี สโมสรไลออนส์คลองตาลสุโขทัย สโมสรลีโอสุโขทัย [าน 1273]
 
 
 

ยด : 
ฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สุโขทัยธานี สโมสรไลออนส์คลองตาลสุโขทัย สโมสรลีโอสุโขทัย ปีบริหาร 2553 - 2554 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนสปา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=155
ัน : 
7/09/2553  10:37:17 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] กิจกรรม English Camp[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Camp ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยเชิญวิทยากรจากประเทศอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อบรมเสริมทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=154
ัน : 
7/09/2553  10:33:42 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] โครงงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ( road safety camp )[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯร่วมกับบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโครงงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP road safety camp เพื่ออบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อเรื่องกฏหมาย พรบ. และได้รับเกียรติจาก สนง.ปภ.จังหวัดสุโขทัย หจก.โชคชัยมอเตอร์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร และสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน โดยพิธีเปิดมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ ปัญจะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=153
ัน : 
7/09/2553  10:28:06 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] มหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553"[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมกันพับกระดาษเป็นรูปหัวใจ รูปดาว และรูปนก เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553"
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=152
ัน : 
7/09/2553  10:04:21 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] กิจกรรม 5 ส. เพื่อแม่ Big Clraning Day [าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ กิจกรรม 5 ส. เพื่อแม่ Big Clraning Day นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=151
ัน : 
7/09/2553  08:57:14 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/08/2553] กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
โครงการ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2553 ตามนโยบาลสถานศึกษา 3D ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดกระชงคาราม จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=150
ัน : 
16/08/2553  10:37:47 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/08/2553] โครงการ ๙ ฝายถวายพ่อ[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
โครงการ ๙ ฝายถวายพ่อ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=147
ัน : 
16/08/2553  10:29:17 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/08/2553] รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตามนโนบายสถานศึกษา 3D[าน 1275]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตามนโนบายสถานศึกษา 3D 3 ด้าน คือ

D1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

D2 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นไทย

D3 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

 

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=145
ัน : 
9/08/2553  10:13:45 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/08/2553] โคงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง[าน 1313]
 
 
 

ยด : 
โคงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=144
ัน : 
5/08/2553  01:58:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics