[16/08/2554] นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดหวัดสุโขทัย ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร สำหรับต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ คณะผู้ติดตาม ณ อบต. กง อีกทั้งจัดทำข้าวกล่องบริการประชาชนที่มาต้อนรับ จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ณ วัดกงไกรลาศ ต.กง อ. กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=196
ัน : 
16/08/2554  03:56:11 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/08/2554] ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ[าน 1303]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=195
ัน : 
3/08/2554  09:30:55 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/07/2554] วันเข้าพรรษาประจำปี 2554[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม วันเข้าพรรษาประจำปี 2554 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=194
ัน : 
21/07/2554  11:57:20 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/06/2554] พิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำปี 2554[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ โดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาว เดือน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=193
ัน : 
15/06/2554  05:37:23 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/06/2554] วันไหว้ครู ประจำปี 2554[าน 1319]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาลัยฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะผู้บริหาร ครู และผู้มีอุปการคุณจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัด
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=192
ัน : 
15/06/2554  05:28:08 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/06/2554] โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 2554[าน 1312]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จัดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=191
ัน : 
15/06/2554  05:22:51 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/05/2554] วันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=190
ัน : 
27/05/2554  09:44:26 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/05/2554] ภาพกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=189
ัน : 
27/05/2554  08:56:47 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/05/2554] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด งานต้นแบบของคนอาชีวะ[าน 1299]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานต้นแบบของคนอาชีวะ ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=188
ัน : 
9/05/2554  04:52:47 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/04/2554] โครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554[าน 1298]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพโครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554 ระหว่างวันที่ 19-20 มีรนาคม 2554 และ วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=187
ัน : 
4/04/2554  03:19:02 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics