[3/12/2562] ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบวุฒิบัตร ให้กับนักศึกษา[อ่าน 149]
 
 
 

รายละเอียด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบวุฒิบัตร ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 และ ชั้น 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งมีนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยผ่านการทดสอบจำนวน 26 คน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=657
วันที่ : 
3/12/2562  เวลา : 11:30:06 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/11/2562] 28 พ.ย.62 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริห[อ่าน 175]
 
 
 

รายละเอียด : 
28 พ.ย.62 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ในเข้ารับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น (สถานศึกษาขนาดกลาง) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=656
วันที่ : 
28/11/2562  เวลา : 08:46:52 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/11/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาาสุโขทัย ค[อ่าน 155]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาาสุโขทัย คนใหม่ พร้อมคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=655
วันที่ : 
28/11/2562  เวลา : 08:19:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2562] สินค้าฝีมือประณีต ด้านหัตถศิลป์ในชื่อผลงาน "ใบลานตระการตา" เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์. ประเภ[อ่าน 213]
 
 
 

รายละเอียด : 
สินค้าฝีมือประณีต ด้านหัตถศิลป์ในชื่อผลงาน "ใบลานตระการตา" เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์. ประเภทที่ 5 ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานมงคล ตกแต่งสถานที่ ราคาชุดละ. 2,500 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 080-5093110 ครูขนิษฐา รอดทรัพย์ และทีมนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ,2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=654
วันที่ : 
27/11/2562  เวลา : 10:45:02 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2562] 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562[อ่าน 181]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และนายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อหาแนวทางและร่วมกับครูที่ปรึกษาทุกท่านในการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=653
วันที่ : 
27/11/2562  เวลา : 10:33:42 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2562] 27 พ.ย.62 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตภาย[อ่าน 123]
 
 
 

รายละเอียด : 
27 พ.ย.62 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับสภากาชาดไทยได้เปิดศูนย์บริจาคโลหิตเป็นประจำในทุก 3 เดือน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=652
วันที่ : 
27/11/2562  เวลา : 10:29:49 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/11/2562] 25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ[อ่าน 171]
 
 
 

รายละเอียด : 
25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=651
วันที่ : 
26/11/2562  เวลา : 08:52:53 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/11/2562] 25พ.ย.62 เวลา 10.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณารายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ของ[อ่าน 127]
 
 
 

รายละเอียด : 
25พ.ย.62 เวลา 10.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณารายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=650
วันที่ : 
26/11/2562  เวลา : 08:50:31 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2562] 25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประ[อ่าน 173]
 
 
 

รายละเอียด : 
25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=649
วันที่ : 
25/11/2562  เวลา : 10:16:49 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[21/11/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่ง[อ่าน 172]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อันได้แก่ชิ้นงานดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเหลือใช้ผสมปูนซีเมนต์ขาวในการหล่อพิมพ์พระ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ระดับปวช. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาอัตราส่วน ส่วนผสมของแป้งมันในการเคลือบผ้าออแกรนซ่าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์" จากแผนกวิชาคหกรรม ระดับปวส.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=648
วันที่ : 
21/11/2562  เวลา : 09:30:09 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 876 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>