[1/04/2554] การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ[าน 1308]
 
 
 

ยด : 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีนายอภิชาต ณ พิกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=186
ัน : 
1/04/2554  11:29:23 am
ะก :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว

[29/03/2554] งานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม[าน 1307]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร การทำน้ำม้นไพล กระโจมอบสมุนไพร ทำยาดมสมุนไพร การนวดตัว นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ในงานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เมื่อวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=185
ัน : 
29/03/2554  01:56:45 pm
ะก :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว

[24/03/2554] ภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=184
ัน : 
24/03/2554  03:07:58 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=183
ัน : 
23/02/2554  04:15:10 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 [าน 1278]
 
 
 

ยด : 
การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย และการตลาด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=182
ัน : 
23/02/2554  04:10:11 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=181
ัน : 
23/02/2554  04:05:42 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=180
ัน : 
23/02/2554  03:58:51 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] "งานมหกรรมอาชีพ" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
"งานมหกรรมอาชีพ" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันจัดงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่ผ่านมา......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=179
ัน : 
23/02/2554  03:54:18 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] นางสาวสุธีกานต์ ท้วมทอง นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันดนตรีไทย ในงานการ[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ผู้อำนวยการได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ นางสาวสุธีกานต์ ท้วมทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช 1/3 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=178
ัน : 
23/02/2554  03:44:36 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/02/2554] งานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย [าน 1273]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย และการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา.........
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=177
ัน : 
23/02/2554  03:34:59 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics