[5/03/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการเป็นวิทยากรและสถานที่ จัดโครงการอบรมเ[าน 1284]
 
 
 

ยด : 
5 มี.ค.63 เวลา9.00น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการเป็นวิทยากรและสถานที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=774
ัน : 
5/03/2563  12:56:16 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[3/03/2563] มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์[าน 1300]
 
 
 

ยด : 
2 มี.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก เขต38 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=773
ัน : 
3/03/2563  11:46:02 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/03/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย นายวีระ บัวนุ่มรองผู้[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
2 มี.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย นายวีระ บัวนุ่มรองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานใหม่ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=772
ัน : 
2/03/2563  02:47:44 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/03/2563] ประชุมผู้ปกครองแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
28 ก.พ.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยและงานทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครองแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อทำความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=771
ัน : 
2/03/2563  08:52:18 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/03/2563] สัมมนานักเรียนฝึกงานแผนกวิชาการบัญชี[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
สัมมนานักเรียนฝึกงานแผนกวิชาการบัญชี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=770
ัน : 
2/03/2563  08:48:02 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/03/2563] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปรจำปี2562[าน 1300]
 
 
 

ยด : 
27 ก.พ.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฯ และงานทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปรจำปี2562 เพื่อทำความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=769
ัน : 
2/03/2563  08:45:16 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/03/2563] แนะแนวในเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปวช. ณ โรงเรียนบ้านวังทองแดง จ.สุโขทัย[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
26 ก.พ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าแนะแนวในเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปวช. ณ โรงเรียนบ้านวังทองแดง จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=768
ัน : 
2/03/2563  08:41:14 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/02/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลิ[าน 1284]
 
 
 

ยด : 
25 ก.พ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=767
ัน : 
26/02/2563  01:55:30 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/02/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อและสอนหลักสู[าน 1328]
 
 
 

ยด : 
25 ก.พ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อและสอนหลักสูตรละยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=766
ัน : 
25/02/2563  04:36:25 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/02/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
24 ก.พ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านคุ้งยาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=765
ัน : 
25/02/2563  04:32:29 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics