วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่บริการอาหารว่าง พลเอกประยุทธ์ จ
 

27/09/2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่บริการอาหารว่าง พลเอกประยุทธ์ จ
26 ก.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่บริการอาหารว่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณวัดบ้านซ่านอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-LSSWSqoMon94351.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-sFoOu6GMon94352.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-JTLiYIlMon94352.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-4YaHli6Mon94352.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-vEiR5YxMon94352.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-gPMZKaIMon94352.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-WCK5rPhMon94353.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-aS09g1rMon94353.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-8pmGqQsMon94353.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-3Tlm0HEMon94353.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%