หัวข้อ :  
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ super clone watches
   
รายละเอียด : 
คลิกลิ้ง : https://ver.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7ver/tabid/1530/ArticleId/37499/language/th-TH/-quot-quot-2564-1.aspx?fbclid=IwAR0epuY408301fFiateiREumfpOxxfQHKU47MFnPJpqn3tdTeJM8NLNwCPY
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
21/12/2564  เวลา : 04:30:34 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย