หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
TBzQyBLWed23212.pdf  
   
วันที่ : 
21/09/2565  เวลา : 02:32:12 pm
ผู้ประกาศ :  
สุทธิดา ขยันยิ่ง