วันเปิดเตาทำเค้กในวันที่สอง เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563
 

25/12/2563 : วันเปิดเตาทำเค้กในวันที่สอง เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563
ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารให้กำลังใจทีมงานในวันเปิดเตาทำเค้กในวันที่สอง ของเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104708130869120_5539515496074282_982215265656594346_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104709131616810_5539513352741163_6256914669493025779_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104709131639548_5539516652740833_1356477353986454466_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104709131657481_5539518106074021_4486300783652399602_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104710131682439_5539519286073903_1809197339976231444_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104710131692183_5539521826073649_6040838996676181486_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104710131818744_5539519632740535_8300274579103758911_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104711131825469_5539521332740365_8052478065319382539_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104711131889991_5539517476074084_6955308104103489306_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104712131925672_5539508592741639_8609145854570168805_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104712131927371_5539522536073578_4358442452988043935_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104712131934604_5539511619408003_1399454741797592748_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104713131934893_5539510786074753_445319394890556334_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104713131943704_5539512226074609_739539179751914285_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104714131948525_5539513836074448_7513535879077286596_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104714131955897_5539520012740497_8866982327709818689_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104714131977842_5539518496073982_2276049789329119632_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104715131982141_5539507456075086_8321324890806680088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104715131982771_5539520676073764_7912589451188060005_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104715131985785_5539509482741550_2523525257856188295_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104716131987210_5539515159407649_3705155499178313144_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104716131989379_5539517819407383_8333500734407533232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104716131994912_5539514702741028_1763497341547711364_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104717132000413_5539521006073731_2288856345740409462_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104719132000649_5539516229407542_2357448830424762114_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104719132067668_5539517076074124_2613874952596145740_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104720132100283_5539513029407862_8222162162439491621_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104720132105350_5539520389407126_4240333826791578611_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104720132153382_5539510186074813_6719660277028783189_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104721132179220_5539514299407735_900048351181044820_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104721132319354_5539522136073618_8365824687072957319_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104721132431672_5539515806074251_7125204862590436581_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104722132536885_5539512709407894_2371641713853875950_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104722132840028_5539518916073940_2353509118152661263_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%