วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรปีใหม่ 2
 

25/12/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรปีใหม่ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 สถานประกอบการต่างๆ

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104119131401561_5539502659408899_702631592651422991_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104151131426659_5539497056076126_6857904167647328506_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104151131440718_5539499246075907_3112657770820856152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104151131616810_5539494966076335_2103246526867695705_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104152131621956_5539500609409104_5513080606814008064_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104152131622435_5539501389409026_5530038559098411544_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104153131635018_5539499756075856_7445774391936593523_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104153131657481_5539491049410060_2951215907246934437_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104153131682439_5539490586076773_7448605913335399297_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104154131771054_5539492149409950_1213674573012817803_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104154131891046_5539502152742283_4529410410605076712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104155131899592_5539489039410261_7150401613893919353_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104155131908476_5539495666076265_2606861736925331179_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104155131927181_5539497622742736_8893529915124692423_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104156131930450_5539493352743163_9153878365727319165_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104156131934595_5539496266076205_6448598590407880962_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104157131939465_5539498072742691_5544303647096493040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104157131950123_5539503216075510_5711437699869141099_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104157131983087_5539492679409897_5126855733623858900_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104158131983744_5539491576076674_4235113063928398021_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104158132010147_5539489586076873_1730631382994587968_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104159132013021_5539500972742401_2657437948122744852_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104159132018994_5539496636076168_731488885638371106_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104159132037476_5539500199409145_3585621832045723007_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104200132092226_5539493959409769_6758592295572826519_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104200132398891_5539498719409293_274702097677986214_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104201132435785_5539490166076815_6314895229617376110_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104201132572697_5539494579409707_5487606215648826172_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2020-104201132798933_5539501759408989_6546770313524680292_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%