ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารให้กำลังใจทีมงานในวันเปิดเตาทำเค้กในวันแรก
 

23/12/2563 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารให้กำลังใจทีมงานในวันเปิดเตาทำเค้กในวันแรก
ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารให้กำลังใจทีมงานในวันเปิดเตาทำเค้กในวันแรก ของเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155514130930800_5534427036583128_7629199799157440634_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155514130985000_5534415479917617_4822462810009266778_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155515131229991_5534415863250912_3879974309420579411_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155515131267344_5534428553249643_3554317740805920628_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155516131290589_5534425429916622_5896647865814034980_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155516131441438_5534432346582597_9144496212917082240_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155517131448664_5534423526583479_2883098960615429417_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155517131583427_5534428986582933_3923093416416763051_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155518131625553_5534430206582811_1463079619967259599_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155518131629588_5534428016583030_4659219764905102532_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155519131647949_5534421116583720_431234447616446794_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155520131669012_5534417136584118_7353914760530961542_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155520131670435_5534435039915661_1085331793009526739_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155521131753327_5534434113249087_6104460388771568508_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155521131753399_5534435973248901_4348764881085620416_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155522131754329_5534432706582561_1765605211099148153_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155522131754334_5534419693250529_1300343070519719131_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155523131818723_5534425889916576_4500866758258930945_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155523131890596_5534437116582120_2065236911418686131_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155524131892746_5534437716582060_184157599178419379_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155524131900128_5534416773250821_4503823884657549796_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155525131900272_5534433616582470_5496120879975621609_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155525131907391_5534414516584380_1489400985253736948_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155526131931222_5534420563250442_2756445913273186316_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155526131931273_5534436583248840_2972088925621498220_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155527131960232_5534435539915611_5197687964575559642_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155527131984180_5534417489917416_3137349825477307517_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155528131985230_5534424946583337_5708124796153529411_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155528131985881_5534424136583418_1237773100633611322_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155529132000650_5534431803249318_5970747777179172127_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155529132013341_5534420146583817_2490572972057718153_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155530132035933_5534427479916417_836549496014267782_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155530132036357_5534414976584334_7643305434345253897_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155531132039839_5534422709916894_1352502000648112833_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155531132044624_5534424449916720_5345299182060182560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155532132199362_5534416323250866_2936947132850549833_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155532132267317_5534423093250189_5598270660000930833_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155533132354570_5534421673250331_8503569887438250626_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155533132512273_5534430623249436_2368983190435387051_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155534132561399_5534422276583604_4862373747960150758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155705131816542_3576643559117006_5791225397231366095_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155705131893220_3576643742450321_7403575374172759406_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155706131896503_3576645672450128_6909065403167103978_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155706131899151_3576643342450361_7877080220362231314_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155707131905163_3576643995783629_2615229254073329854_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155707131925913_3576644312450264_3305978240391672924_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155708131966598_3576642989117063_548078287822835805_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155708131998800_3576644879116874_6459282742098555237_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155709132157431_3576642835783745_5103663085288598432_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155709132159704_3576645485783480_5280519087924601603_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155710132268532_3576644199116942_6062714474505354109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155710132364559_3576645155783513_5247644770419419041_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155710132415079_3576645299116832_1868168858119527253_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155711132688984_3576643152450380_5329409108141193491_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%